Disclaimer: lebrar que eu non son programador nin análogo.

> [depuración - debugging]
> - Breakpoint : [1] punto de interrupción

Punto de parada

> - Watchpoint: [2 -ollo á xogada] Eu poría "punto de vixilancia", a non
> ser que alguén me diga que a iso se lle chama doutro xeito.

Punto de vixilancia


> - core file: [3] Ficheiro core? Ficheiro núcleo? Ficheiro (d[e|o]) envorcado??

Ficheiro core

> - stack: pila ou montón? ou morea? teño que revisar os correos, que
> creo que xa se comentara.

Sexa o que sexa a stack, por favor, que sexa congruente coas heap.
(En pt e pt_br empregan indistintamente «pilha»
(pode ser meda ou rima por stack e monte por heap, vgr.)

> [control de versións]
> - Blame (era unha orde de svn, mostra quen modificou cada liña dun

Pois autoría ou responsabilizar, para gustos...

> - Update (outra vez, orde de SVN - ou outros -. Traduciriádelo?)

Como orde «svn update trunk/l10-kde4/gl» non se traduce: é un nome
proprio (+/-), agora: como acción si: vou actualizar a copia de
traballo ou vou actualizar a copia local.

> - Commit (o mesmo)

POis o mesmo: eu gosto de dicirlle «entregar»


> [xeral, pero relacionado con depuración]
> - Kill : matar? rematar? terminar?  (non sei se mantemos a metáfora,
> ou o que sexa, orixinal de "kill")

Matar por tradición.

Responderlle a