2009/11/2 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> Disclaimer: lebrar que eu non son programador nin análogo.
>
>> [depuración - debugging]
>> - Breakpoint : [1] punto de interrupción
>
> Punto de parada
>
>> - Watchpoint: [2 -ollo á xogada] Eu poría "punto de vixilancia", a non
>> ser que alguén me diga que a iso se lle chama doutro xeito.
>
> Punto de vixilancia
>
>
>> - core file: [3] Ficheiro core? Ficheiro núcleo? Ficheiro (d[e|o]) 
>> envorcado??
>
> Ficheiro core
>
>> - stack: pila ou montón? ou morea? teño que revisar os correos, que
>> creo que xa se comentara.
>
> Sexa o que sexa a stack, por favor, que sexa congruente coas heap.
> (En pt e pt_br empregan indistintamente «pilha»
> (pode ser meda ou rima por stack e monte por heap, vgr.)
>
>> [control de versións]
>> - Blame (era unha orde de svn, mostra quen modificou cada liña dun
>
> Pois autoría ou responsabilizar, para gustos...
>
>> - Update (outra vez, orde de SVN - ou outros -. Traduciriádelo?)
>
> Como orde «svn update trunk/l10-kde4/gl» non se traduce: é un nome
> proprio (+/-), agora: como acción si: vou actualizar a copia de
> traballo ou vou actualizar a copia local.
>
>> - Commit (o mesmo)
>
> POis o mesmo: eu gosto de dicirlle «entregar»

Creo que me convence máis "remitir" (por fin atopei o glosario do
Netbeans). Hai que ter en conta que isto igual xa non vale para Git,
xa que o commit en Git non é o mesmo ca en SVN...

>> [xeral, pero relacionado con depuración]
>> - Kill : matar? rematar? terminar?  (non sei se mantemos a metáfora,
>> ou o que sexa, orixinal de "kill")
>
> Matar por tradición.

:)

Responderlle a