>> POis o mesmo: eu gosto de dicirlle «entregar»
>
> Creo que me convence máis "remitir" (por fin atopei o glosario do
> Netbeans). Hai que ter en conta que isto igual xa non vale para Git,
> xa que o commit en Git non é o mesmo ca en SVN...

No caso do git, a entrega faina o "git push", a etapa anterior, o "git
commit", o certo é que non sei moi ben o que facer con ela (e pouca
experiencia teño co git), se cadra "rexistrar (as modificacións
proprias)"

Responderlle a