2009/11/16 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>>> Olá,
>>> discutiuse isto antes?
>>
>> Anaco de código, cando o relacionamos con IDEs ou programación
>
> Non se discutiu, que eu saiba. En
> http://en.gl.open-tran.eu/suggest/snippet vese que se traduciu como
> "fragmento" e "anaco".

That's the question.

Eu teño tendencia a utilizar «Fragmento», mentres que Xosé utiliza
«anaco», e claro, estes días estiven a completar e revisar a
ortografía e gramática de kdev[elop|platform].
Parte do problema é que non podo aíslar (creo) a parte IDE da parte de
simple editor de texto, xa que, iirc, kdevelop & co. toma o editor
como compoñente, e polo tanto diferenciar o «snippet» segundo o módulo
-principal contexto semántico- non me é posíbel.

Que a que ven isto:
-gnome: só aparece en gedit, e escolleuse «fragmento»
-kde: aparece en kmail (xosé), como «fragmento»
     en kdevsnippet (xosé) como «anaco»
     en katesnippet (marce) como «fragmento»
     en quanta (xosé/marce, próximo módulo a revisar) como «fragmento».
En consecuencia preciso tomar unha decisión respecto ao que facer con
estes tres ficheiros.

A ter en conta: todos os tres son módulos de desenvolvimento
(kdevelop, kdesdk, kdewebdev).

Indo aos significantes:
"snippet": a small part, piece, or thing; especially : a brief
quotable passage (unha parte, peza ou cousa cativa, en especial: unha
pasaxe breve que se pode citar.

"fragmento": (dig)Parte que se conserva dun escrito. (estr) Fragmento
de obra literária ou musical, especialmente o que oferece alguma
particularidade
"anaco": (dig) Unidade menor que resulta da división doutra maior.
Porción breve de tempo. (estr) Porçom de uma cousa material ou
imaterial. Espaço de tempo.

"passagem/pasaxe": (estr)Fragmento de obra literária ou musical,
especialmente o que oferece alguma particularidade (dig) Fragmento dun
texto ou dunha obra musical.

Responderlle a