Eu utilizaba "fragmento" até que comecei a ver "anaco" en ficheiros que 
traducía; pensando que se decidira nalgún momento, pasei a traducir "anaco" 
despois.

Xosé


O Luns, 16 de Novembro de 2009 12:59:33 mvillarino escribiu:
> 2009/11/16 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> >>> Olá,
> >>> discutiuse isto antes?
> >>
> >> Anaco de código, cando o relacionamos con IDEs ou programación
> >
> > Non se discutiu, que eu saiba. En
> > http://en.gl.open-tran.eu/suggest/snippet vese que se traduciu como
> > "fragmento" e "anaco".
> 
> That's the question.
> 
> Eu teño tendencia a utilizar «Fragmento», mentres que Xosé utiliza
> «anaco», e claro, estes días estiven a completar e revisar a
> ortografía e gramática de kdev[elop|platform].
> Parte do problema é que non podo aíslar (creo) a parte IDE da parte de
> simple editor de texto, xa que, iirc, kdevelop & co. toma o editor
> como compoñente, e polo tanto diferenciar o «snippet» segundo o módulo
> -principal contexto semántico- non me é posíbel.
> 
> Que a que ven isto:
> -gnome: só aparece en gedit, e escolleuse «fragmento»
> -kde: aparece en kmail (xosé), como «fragmento»
>      en kdevsnippet (xosé) como «anaco»
>      en katesnippet (marce) como «fragmento»
>      en quanta (xosé/marce, próximo módulo a revisar) como
> «fragmento». En consecuencia preciso tomar unha decisión respecto ao que
> facer con estes tres ficheiros.
> 
> A ter en conta: todos os tres son módulos de desenvolvimento
> (kdevelop, kdesdk, kdewebdev).
> 
> Indo aos significantes:
> "snippet": a small part, piece, or thing; especially : a brief
> quotable passage (unha parte, peza ou cousa cativa, en especial: unha
> pasaxe breve que se pode citar.
> 
> "fragmento": (dig)Parte que se conserva dun escrito. (estr) Fragmento
> de obra literária ou musical, especialmente o que oferece alguma
> particularidade
> "anaco": (dig) Unidade menor que resulta da división doutra maior.
> Porción breve de tempo. (estr) Porçom de uma cousa material ou
> imaterial. Espaço de tempo.
> 
> "passagem/pasaxe": (estr)Fragmento de obra literária ou musical,
> especialmente o que oferece alguma particularidade (dig) Fragmento dun
> texto ou dunha obra musical.
> 

Responderlle a