2010/1/7 Fran Diéguez <lis...@mabishu.com>:
> Ola a todos,
>
> sei que son malos tempos para convocar unha reunión pero coido que é de
> necesidade tela.
>
> Levo xa algunhas semanas cabilando na idea de ter un coloquio, virtual
> ou non, ben estruturado sobre terminoloxía. O principal enfoque é
> consensuar tanto con tradutores voluntarios como con especialistas en
> lingua sobre os termos máis problemáticos e poder por fin ter un
> documento, curto pero definitivo, que aplicar no noso traballo.
>
> Estaba pensando que podo contactar co SNL da USC para que nos poidan
> achegar as súas suxestións, e así coa nosa base eminentemente
> tecnolóxica e a súa base lingüistica chegar a bo porto. Loxicamente
> outras partes que credes que poderían axuda ou que están involucradas na
> localización recibirían as súas invitacións.
>
> Cunha orde do día que se enviaría con unha semana de antelación, o
> coloquio servirá para que a xente expoña o que durante a semana previa
> pensara para que o curso da reunión sexa rápido e sen desviacións de tema.
>
> Os dous primeiros pasos son.
>
> 1.- Facer a listaxe da xente que debatirá, (falamos tanto
> individualmente como colectivamente) TODOS os tradutores deberían ter a
> súa opinión.
>
> 2.- Facer a listaxe de termos que son conflitivos e que dunha vez deben
> asentarse.
>
> Non sei que pensades disto...
>
> Comentádeme e obro en consecuencia.

Parécheme ben, pero estes dous primeiros meses vaime ser difícil a min
participar na leria esta. Se fora para marzo non habería problema.

Responderlle a