Boas,

Só FYI:
no corrector gramatical que está(ba) a facer Susana, estaba xa unha
regra para isto da preposición, pero incompleta a última vez que o
utilicei (supoño que estará mellorado).

Responderlle a