הרשימה ההיא לא רלוונטית. אני עדיין מופיע שם ובזמנו ניסיתי ליצור קשר עם
חלקם. הרוב מתים או לא פעילים בארץ.

On Tue, Nov 6, 2018, 11:25 Omer Zak <w...@zak.co.il wrote:

> הודעתי אתמול שאני מתנדב להכין שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית
> ועכשיו הגיע הזמן "להראות את הקוד". נוסח ראשוני של השאלון מופיע להלן.
> אם יש הסכמה שזה רעיון טוב, בבקשה לבטא אותה בשיטת ה"להראות את הקוד" ז"א
> להציע
> שאלות נוספות ו/או להעיר על הניסוח הקיים של השאלון.
>
> -=-=-=-
>
> שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית
>
> הקדמה:
> (הערה: הניסוח בלשון זכר לשם הנוחות, השאלון נועד לכל המינים, המגדרים
> וההעדפות המיניות.)
> פעילי המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)
> מעוניינים לבדוק אם ואיזו פעילות של העמותה דרושה בתחום הסיוע לנותני
> שרותים ולעוסקים בתחום התוכנה החופשית.
>
> קיבלת שאלון זה מפני שהינך רשום ברשימת נונתי השירות בויקי של העמותה,
> בקישור:
> https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7
> %99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
> <https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA>
>
> בהזדמנות זו נשמח אם תבדוק מה שרשום שם עליך ותעדכן, או תבקש מ_______
> לעדכן עבורך.
>
> שאלות:
>
> 1. איזה סוג שרותים הינך מספק בתחום זה (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):
> - פיתוח ותמיכה בפרויקט תוכנה חופשית ביוזמתי
> - תמיכה בפרויקט תוכנה חופשית כשהלקוחות משמשים כספונסורים
> - מתן שרותי תמיכה ללקוחות נבחרים ובדרך כלל קבועים
> - קבלת פרויקטים ע"י התמודדות על מכרזים
> - קבלת פרויקטים מלקוחות שמגיעים אליך ביוזמתם
> - שרותי ניהול מערכות (אדמין)
> - שרותי בדיקות ובקרת איכות תוכנה
> - שרותי הדרכה ו/או תיעוד
> - אחר _____________________
>
> 2. האם נתקלת בתנאים במכרזים, שמונעים ממך מלהתמודד עליהם גם אם היית
> מסוגל לתת ערך לגורם המזמין?
>
> 3. האם יש חקיקה או תקנות שמפריעות לך בעסקך ללא סיבה טובה?
>
> 4. האם חסרות חקיקה או תקנות שהיו עוזרות גם ללקוחותיך וגם לך בקידום
> עסקך?
>
> 5. האם יש תקנים ישראליים רלבנטיים שהינך ממליץ להוסיף, לשנות או לבטל?
>
> -=-=-=-
>
>
> On Mon, 2018-11-05 at 08:46 +0200, Omer Zak wrote:
> > אני מציע לעשות משאל בקרב העסקים והעצמאיים שנותנים שרות על בסיס קוד
> > פתוח
> > (יש רשימה בקישור: https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%
> > D7
> > %95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA)
> > ולברר איך העמותה יכולה לעזור להם בעסקיהם. ייתכן שחלק מנותני השרותים
> > רוצים גישה קלה יותר למכרזים. ייתכן שדרושה להם עזרה אחרת. ייתכן שהם
> > יציעו משהו שיועיל גם לי אישית ופשוט לא חשבתי עליו.
> >
> > אני מתנדב לרכז את הכנת השאלון ויצירת קשר עם הרשומים ברשימה הנ"ל, אם
> > לא
> > אהיה היחידי שינסח שאלות בשאלון הזה אלא יהיו עוד אנשים שיציעו רעיונות
> > מה
> > לשאול.
>
>
> --
> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
> Williams
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות