מתוך ההיסטוריה שימו לב שרוב העדכונים של התוכן היו שמ2013-2014 נוספו אולי
3-4 עסקים.
https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA&diff=8943&oldid=8758
כלומר רוב המידע בן יותר מ4-5 שנים
ליאור

On Tue, Nov 6, 2018 at 12:00 PM Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> הרשימה ההיא לא רלוונטית. אני עדיין מופיע שם ובזמנו ניסיתי ליצור קשר עם
> חלקם. הרוב מתים או לא פעילים בארץ.
>
> On Tue, Nov 6, 2018, 11:25 Omer Zak <w...@zak.co.il wrote:
>
>> הודעתי אתמול שאני מתנדב להכין שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית
>> ועכשיו הגיע הזמן "להראות את הקוד". נוסח ראשוני של השאלון מופיע להלן.
>> אם יש הסכמה שזה רעיון טוב, בבקשה לבטא אותה בשיטת ה"להראות את הקוד" ז"א
>> להציע
>> שאלות נוספות ו/או להעיר על הניסוח הקיים של השאלון.
>>
>> -=-=-=-
>>
>> שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית
>>
>> הקדמה:
>> (הערה: הניסוח בלשון זכר לשם הנוחות, השאלון נועד לכל המינים, המגדרים
>> וההעדפות המיניות.)
>> פעילי המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)
>> מעוניינים לבדוק אם ואיזו פעילות של העמותה דרושה בתחום הסיוע לנותני
>> שרותים ולעוסקים בתחום התוכנה החופשית.
>>
>> קיבלת שאלון זה מפני שהינך רשום ברשימת נונתי השירות בויקי של העמותה,
>> בקישור:
>> https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7
>> %99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
>> <https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA>
>>
>> בהזדמנות זו נשמח אם תבדוק מה שרשום שם עליך ותעדכן, או תבקש מ_______
>> לעדכן עבורך.
>>
>> שאלות:
>>
>> 1. איזה סוג שרותים הינך מספק בתחום זה (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):
>> - פיתוח ותמיכה בפרויקט תוכנה חופשית ביוזמתי
>> - תמיכה בפרויקט תוכנה חופשית כשהלקוחות משמשים כספונסורים
>> - מתן שרותי תמיכה ללקוחות נבחרים ובדרך כלל קבועים
>> - קבלת פרויקטים ע"י התמודדות על מכרזים
>> - קבלת פרויקטים מלקוחות שמגיעים אליך ביוזמתם
>> - שרותי ניהול מערכות (אדמין)
>> - שרותי בדיקות ובקרת איכות תוכנה
>> - שרותי הדרכה ו/או תיעוד
>> - אחר _____________________
>>
>> 2. האם נתקלת בתנאים במכרזים, שמונעים ממך מלהתמודד עליהם גם אם היית
>> מסוגל לתת ערך לגורם המזמין?
>>
>> 3. האם יש חקיקה או תקנות שמפריעות לך בעסקך ללא סיבה טובה?
>>
>> 4. האם חסרות חקיקה או תקנות שהיו עוזרות גם ללקוחותיך וגם לך בקידום
>> עסקך?
>>
>> 5. האם יש תקנים ישראליים רלבנטיים שהינך ממליץ להוסיף, לשנות או לבטל?
>>
>> -=-=-=-
>>
>>
>> On Mon, 2018-11-05 at 08:46 +0200, Omer Zak wrote:
>> > אני מציע לעשות משאל בקרב העסקים והעצמאיים שנותנים שרות על בסיס קוד
>> > פתוח
>> > (יש רשימה בקישור: https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%
>> > D7
>> > %95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA)
>> > ולברר איך העמותה יכולה לעזור להם בעסקיהם. ייתכן שחלק מנותני השרותים
>> > רוצים גישה קלה יותר למכרזים. ייתכן שדרושה להם עזרה אחרת. ייתכן שהם
>> > יציעו משהו שיועיל גם לי אישית ופשוט לא חשבתי עליו.
>> >
>> > אני מתנדב לרכז את הכנת השאלון ויצירת קשר עם הרשומים ברשימה הנ"ל, אם
>> > לא
>> > אהיה היחידי שינסח שאלות בשאלון הזה אלא יהיו עוד אנשים שיציעו רעיונות
>> > מה
>> > לשאול.
>>
>>
>> --
>> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
>> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
>> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
>> Williams
>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>
>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>> They do not represent the official policy of any organization with
>> which I may be affiliated in any way.
>> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 

Lior Kesos - http://www.linnovate.net
Linnovate - Open Source Innovation
mail: l...@linnovate.net
cell: +972-524305252
skype: liorkesos
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות