On 05/11/18 13:02, Lior Kesos wrote:

> מה מביך פה?
> שהאנשים שבופעל דוחפים את העמתה ב3 שנים האחרונות מבינים שהקיום שלה תלוי
> באיזור פחות אידיאולוגי ויותר פרגמטי?
ליאור, יכול להיות שיש כאן חוסר הבנה קטנה: אני מסכים איתך בדבר הצורך
בשינוי בדרכה של העמותה. אבל מסכים גם עם עירא שהשינוי בתקנון לא יועיל: 
שלא לגמרי ברור לי אישית איך דווקא השינוי הזה בתקנון יעזור. בכל הדיון לא
ציינו דרכים שבהם זה עשוי לעזור. שי ציין שלא היה ביקוש לכך מצד חברות.‏

מה לא בצעד כזה:
* עירא ואחרים כבר ציינו שהוא לא הדבר שמתאים לנו במיוחד
* ולכן הוא אולי גם עלול להשפיע על הדרך שבה העמותה נתפשת
* לא לגמרי ברור לי כמה זמן ייקח להעביר שינוי בתקנון.‏

מעבר לכך, לא ברור לי במה הוא נדרש כדי לאפשר לחברות שונות יכולת לשתף
פעולה בצורה יותר יעילה עם העמותה.‏

> אם יש צורך בעמותה שדוחפת את סדר היום האידיאולוגי ורוצה להסתובב עם
> חולצות של סטולמן ודיסקים על הראש אז שהאנשים האלה ייקחו את המושכות.
> יש פה כמובן את המתח בין הקוד פתוח האידיאליסטי ( free )לפרגמטי (open)
> וזו שאלה שבאמת קשורה עמוק למטרות העמותה ולאן היא רוצה ללכת.
לא נראה לי שזה הענין. לפחות לא בעיני.‏

אבל הנה שאלה מהותית: האם אתה רוצה ללכת לכיוון של מוסד לינוקס (הגוף
שמעסיק את לינוס), שהוא גוף שמייצג חברות שמשתמשות בלינוקס?‏ צוין בדיון
הזה גוף אחר שמתיימר למלא תפקיד דומה.‏

-- Tzafrir
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות