את זה אפשר לעשות בלי שהגוף יהיה ישות משפטית, ובלי החלטה מיוחדת של
האסיפה, באמצעות הועד או מתנדבים אחרים.

אני בעד, ואם זה באמת קורה, זה כנראה מייתר את הצורך להכניס תאגידים
לעמותה. אבל זה „אם” גדול.

On Mon, 5 Nov 2018 21:36:11 +0200
Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:

> הצעת ביניים:
> לפתוח גוף מטעם העמותה שמטרתו שיווק קוד פתוח לעסקים.
> הגוף ידאג למסלול או מספר הרצאות בנושא בכנסים.
> החברות בגוף תיתן לחברים גם את מה שקיסוס הציע לעיל (הנחה בכנסים, הנחה
> במתן חסות).
> הגוף יהיה בפיקוח של הוועד עם זכות וטו אבל ינוהל בשוטף על ידי ועדה שבה
> יהיה רוב לעסקים שרוב המוצרים שלהם הם קוד פתוח (בין אם הם משתמשים או
> ספקי שירותים או מפתחים). בוועד יהיה גם נציג אחד של העמותה (או שמספיק
> הווטו?). הגוף מתחייב להעביר X מהכנסותיו לעמותה וכן לממן Y% מהכנסים
> שבהם הוא משתתף (הכוונה לכנסים של העמותה שבהם יתווספו תכנים לקהל
> רלוונטי).
> 
> שי
> 
> 
> 
> 
> On Mon, Nov 5, 2018 at 9:28 PM Shai Berger <s...@hamakor.org.il>
> wrote:
> 
> > On Mon, 5 Nov 2018 21:03:10 +0200
> > Lior Kesos <l...@linnovate.net> wrote:
> >  
> > > בתפקידי הנהלה. מה שאני כן רואה זה את שי ותומר שנושאים בנטל מציעים
> > > לעשות שינוי שיהפוך את העמותה ליותר רלוונטית.  
> >
> > רק תיקון עובדתי: ההצעה הזו היא שלי. תומר לא הביע תמיכה בה. אנחנו
> > מסכימים על הרבה דברים ועל הכיוון הכללי של שיתוף פעולה עם חברות, אבל
> > לא על כל הפרטים.
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions@hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions  

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות