Eu tan só quero dicir que penso que se non hai opinións en contra da
candidatura de Keko, pois xa está, non?

Dígoo porque penso que a maioría da xente da lista non vai emitir voto....

pero é unha opinión, en calquera caso eu tamén apoio a candidatura de Keko.

Penso que o importante é rematar con este debate canto antes, polo que apoio
a idea de poňer como data límite até fin de mes.

Keko: 3/3
Outros: 0/0

Votaron: damufo, ifrit, David,

Saúdos,
David


2010/3/22 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>

> Entón o tema vai así:
>
> Keko: 2/2
> Outros: 0/0
>
> Votaron: damufo, ifrit.
>
> Ou sexa, dous votos de dous para Keko.
>
> Ide completando.
>
> Saúde, Manuel
>
>
> 2010/3/22 Jesús <xermolinho en gmail.com>
>
> Estou de acordo con Manuel en practicamente todo :)
>>
>> E apoio a candidatura de Keko (podería cambiar se me dades moitas
>> razóns en contra), pero penso que hai que ir tomando unha decisión
>> (semella que esta rolda é máis lenta tomando decisións, en comparación
>> con outros proxectos similares)
>>
>> Moi importante as cousas que foi apuntando Manuel en relación ca
>> participación.
>>
>> Penso que tamén queda claro que é unha persoa que se cuestionou
>> bastante sobre o proxecto e a comunidade e que podería ser un bo
>> coordinador.
>>
>> Un saúdo,
>> ifrit
>>
>> 2010/3/22 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>:
>> > Ola,
>> >
>> > En primeiro lugar, quería pedirvos que deixedes de dicir "coordenación"
>> :)
>> > Coordinémonos neste aspecto, por favor.
>> >
>> > Práceme ver que Trasno se interesa pola continuidade deste proxecto e
>> ver
>> > que mesmo propoñen unha persoa decidida, con ganas e enerxía e que
>> parece
>> > ter bastante claro o que hai que facer ou por onde hai que tirar.
>> Benvido
>> > sexa, botaba de menos algo así. É certo que o tempo pasa e o tempo é
>> ouro.
>> >
>> > Eu considerei a posibilidade de asumir a coordinación, basicamente
>> porque
>> > non vía interese ou dispoñibilidade de ningunha outra parte e tiña medo
>> a
>> > que isto ficase á deriva. Sigo estando interesado en participar nas
>> funcións
>> > de xestión e coordinación e en axudar, pero sempre tiven reservas para
>> > candidatarme como coordinador (e nunca cheguei a facelo), polas razóns
>> que
>> > expuxen neste fío anteriormente (os requisitos que creo que debe ter o
>> > coordinador).
>> >
>> > * Comparto en xeral as inquietudes de Keko. Penso que a calidade é tan
>> > importante como a cantidade, aínda que cando hai que ter algo pronto en
>> tal
>> > data ás veces hai que facer sacrificios, e a calidade adoita verse
>> afectada.
>> > É preferíbel ter a última versión acabada con erros ou non tela acabada
>> a
>> > tempo?
>> > Tamén creo que hai que renunciar a preferencias persoais en favor dos
>> > consensos colectivos e que hai que unificar criterios en todas as
>> traducións
>> > ao galego (de maneira aberta e multidireccional, e non que cada grupo
>> vaia
>> > polo seu lado). Para dar *lexitimidade* aos consensos "colectivos",
>> porén, é
>> > necesario que saibamos involucrar a todo o mundo nunha discusión
>> conxunta e
>> > que todas as partes sexan capaces de ceder algunha vez. Quero dicir que
>> os
>> > que estamos nesta lista deberíamos poder dialogar e chegar a acordos
>> > terminolóxicos, fraseolóxicos e estilísticos coa xente de Trasno e da
>> CiF e
>> > de calquera grupo que galeguice software, e chegado o caso todos debemos
>> ser
>> > capaces de ceder.
>> >
>> > * Non son o único que pensa así nesta lista. Iso paréceme moi
>> importante,
>> > porque é a mesma lingua e é o mesmo tipo de produto, por iso hai que
>> reducir
>> > a fragmentación e a disparidade de criterios, facendo todos un esforzo e
>> > mesmo sacrificios. Esa sería unha das cousas que eu tentaría facer se
>> fose
>> > coordinador (non sei até que punto sería posíbel pero sería e é un
>> > obxectivo). Eu apoiaría un candidato a coordinador que demostre
>> preocupación
>> > neste sentido. Ti (Keko) en certo modo xa demostras que sabes como
>> mellorar
>> > a consistencia das traducións con base nos recursos xa elaborados, e iso
>> é
>> > moi necesario, pero eu estoume referindo máis ben á discusión futura
>> sobre
>> > termos aínda non fixados ou consensuados. Que compromiso podes podes
>> asumir
>> > neste sentido e que vías de actuación contemplas?
>> >
>> > [Hai outras cousas que eu quero facer, concretamente para incentivar a
>> > participación de tradutores e estudantes de tradución, pero podo facelas
>> ou
>> > propolas máis adiante mesmo sen ser coordinador. O voluntariado ás veces
>> > tende a ser desprofesionalizador do sector correspondente pero creo que
>> nós
>> > podémolo utilizar para todo o contrario: para ofrecer un "campo de
>> probas"
>> > nun contexto real a futuros profesionais galegos da localización, ao
>> tempo
>> > que simbioticamente contribúen ao proxecto cun traballo de calidade.]
>> >
>> > * En principio, non estou de acordo cunha cousa que di Keko. "O que
>> queira a
>> > coordinación (...) terá que (...) revisar todo o que se traduce". Non é
>> > estritamente necesario que o coordinador sexa o revisor último das
>> > traducións. Unha cousa é facer un control de calidade final para
>> asegurar a
>> > harmonía terminolóxica, facer as comprobacións de formato e de
>> variábeis,
>> > etc. pero se o coordinador ten un perfil técnico creo que a revisión
>> > lingüística principal debería apoiarse (tamén) noutros piares. 
>> > Opinións?
>> >
>> > * Keko, como farías a asignación de tarefas (traducións, revisións,
>> etc.)?
>> > Eu creo que debería ser un proceso de chamamentos na lista ou no foro
>> > de www.g11n.net para cada paquete que vaia chegando, aos que as persoas
>> > interesadas respondan en función da súa disponibilidade, e se asigne á
>> > primeira en responder e/ou que máis disponibilidade manifeste. Faríalo
>> así?
>> > Terías en conta outros criterios?
>> >
>> > * Así mesmo, eu apoiaría a escolla dun candidato que propoña unha
>> > coordinación aberta e participativa, que se comprometa a documentar e
>> dar
>> > conta na lista ou en g11n.net dos procesos e liñas de actuación (tanto
>> > internas como externas) para que os demais poidamos seguilas e mesmo
>> > asumilas ou participar en momentos dados. Ademais, eu non vexo isto como
>> > "por un lado, está o grupo de Manuel, ou X, e polo outro, o grupo de
>> > Trasno". Pareceríame ben que un dos candidatos (o que a lista escolla)
>> asuma
>> > o labor principal de coordinación e o(s) outro(s) colabore(n) con el nas
>> > tarefas de xestión dos proxectos en función das necesidades e das
>> > posibilidades dos proxectos e dos intereses das persoas. Keko, dicías
>> que
>> > habería "un par de persoas que te axudarían no resto". Quen comporía o
>> teu
>> > equipo? Pensas que sería viábel unha coordinación transparente e
>> > participativa? Eu penso que vas por aí pero gustaríame sabelo decerto.
>> >
>> > En principio, creo que a candidatura de Keko é sólida. A lista está un
>> pouco
>> > parada e creo, como Keko, que habería que mover ficha xa. En principio,
>> a
>> > candidatura de Keko é a única que hai, e sería a escollida se a lista se
>> > mostra maioritariamente a favor dela. Se a lista se mostrase
>> > marioritariamente en contra, eu ofreceríame como candidato alternativo
>> > temporalmente mentres non houbese unha persoa de consenso. Persoalmente
>> > penso que hai que acabar coas suspicacias entre nós, pero por min que
>> non
>> > falten alternativas.
>> > Tamén, por último, gustaríame que a lista opinase sobre a proposta que
>> fixo
>> > alguén de que o coordinador se comprometa a renunciar se a tradución non
>> > está ao 100% para a saída dunha nova versión. Pensades que isto debe ser
>> > así?
>> > Por favor, manifestádevos. Propoño dar de prazo até fin deste mes para
>> > terminar o debate e a votación (e que alguén me contradiga se pensa que
>> é
>> > pouco tempo).
>> > Un saúdo e desculpas por este correo tan longo.
>> > Apertas, Manuel
>> >
>> > 2010/3/16 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>
>> >>
>> >> Boas.
>> >>
>> >> Estamos perdendo un tempo moi valioso e aquí nadie opina. O que queira
>> >> a coordinación tense que mollar e traballar duro. Terá que crear
>> >> procedementos para dividir as traducións, crear calendario de traballo
>> >> e revisar todo o que se traduce. Xa que ten que coordinadar máis dun
>> >> proxecto e conseguir que os produtos estean ao 100% para o seu
>> >> lanzamento.
>> >>
>> >> O dito, Suso quere alguén que a comunidade elixa, así que nos toca
>> >> decidir entre todos. Eu creo que xa hai varios candidatos, polo menos
>> >> un equipo no que está Manuel, Damufo e outro máis senon me equivoco,
>> >> que coordinaría Manuel Souto.
>> >>
>> >> Por outro lado está Trasno, onde en principio keko (eu) sería o
>> >> coordinador e e un par de persoas que lle axudarían no resto.
>> >>
>> >> Non sei se hai máis candidatos, pero habería que resolver esto, xa que
>> >> hai cadeas novas cada día que pasa en todos os proxectos de Mozilla e
>> >> non son poucos. Agora non teño a man para darvos a ligazón onde se
>> >> pode consultar pero hai moitísimo que facer e máis para xente novata
>> >> no tema da xestión de Mozilla, así que a pornos as pilas.
>> >>
>> >> Facemos unha votación ou algún sistema para elixir. Ou simplemente o
>> >> grupo de Manuel Souto se fai cargo e o resto a colaborar, hai que
>> >> decidirse xa, o tempo corre en contra de contar coas seguintes
>> >> versións en galego e se pode ser con paquetes oficiais (que é o
>> >> ideal).
>> >>
>> >> Un saúdo.
>> >>
>> >> 2010/3/12, David Marcos Ramas <davidmarcosramas en gmail.com>:
>> >> > Ola é totalmente irrelevante pero o do nome en cor rosa é porque uso
>> >> > Gmail,
>> >> > e cada correo novo co mesmo asunto vai aparecendo a continuación dos
>> >> > outros
>> >> > cambiando a cor do remitente... coincidiu que copiei e peguei o teu
>> >> > nome,
>> >> > máis nada :-D
>> >> >
>> >> >
>> >> > Polo tema en cuestión da coordinación, se cadra sería positivo que
>> >> > alguén
>> >> > que explicase en que consiste exactamente, cales son as funcións
>> >> > dedicación
>> >> > estimada, etc... creo que algo xa se puxo, pero se cadra había que
>> >> > especificalo máis, para que se hai alguén que pense en asumir a
>> >> > coordinación
>> >> > teňa claro se vai poder ou non.
>> >> >
>> >> > Saudos,
>> >> > David
>> >> >
>> >> > 2010/3/12 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
>> >> >
>> >> >> 2010/3/12 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>:
>> >> >> > Ola,
>> >> >> > Estiven esta semana un pouco liado e acabo de ler agora o que
>> fostes
>> >> >> > escribindo.
>> >> >> > Grazas, Suso e David, polos ánimos e a confianza. David, por
>> >> >> > curiosidade,
>> >> >> > por que escribes o meu nome en cor de rosa? :)
>> >> >> > Realmente vexo que hai unha situación un pouco estraña aquí e
>> >> >> > gustaríame
>> >> >> > facer algo por mellorala. Polo pouco que sei, paréceme que unha
>> >> >> > persoa
>> >> >> que
>> >> >> > se dé ben con todos os grupúsculos estaría nunha boa posición 
>> >> >> > para
>> >> >> aglutinar
>> >> >> > esforzos a prol do proxecto e dar ilusión. Non sei se eu podería
>> >> >> > facer
>> >> >> iso,
>> >> >> > pero creo que iso é o que fai falta. Sen entrar a valorar,
>> cuestionar
>> >> >> > ou xulgar as actitudes das persoas (de ninguén) nesta ou noutra
>> >> >> > lista,
>> >> >> dame
>> >> >> > un pouco de pena a situación actual (actual?) e creo que é
>> necesario
>> >> >> facer
>> >> >> > algo para desbloquear isto.
>> >> >> > Por outro lado, a miña carga de traballo é variábel e
>> impredecíbel, e
>> >> >> dáme
>> >> >> > medo comprometerme a algo que despois non poida asumir se me
>> xurdiren
>> >> >> > proxectos grandes. Que pasaría se pasados un número de meses vexo
>> que
>> >> >> > non
>> >> >> > podo seguir? Non sería esa inestabilidade prexudicial face á
>> >> >> > Fundación
>> >> >> > Mozilla (no sentido de tirarnos credibilidade como grupo)?
>> >> >> > Outra pregunta: é posíbel ter a priori unha estimación do número
>> de
>> >> >> > horas
>> >> >> > semanais que sería necesario dedicar á coordinación?
>> >> >> > Outra pregunta: non é problema para min ter que asistir unha vez
>> ao
>> >> >> > ano
>> >> >> > á
>> >> >> > reunión da Fundación, pero non sería conveniente que o coordinador
>> >> >> > teña
>> >> >> > a
>> >> >> > súa morada na terra? (eu vivo en Barcelona). Dígoo porque iso
>> >> >> > facilita
>> >> >> > xuntarse cos membros do grupo ou asistir a xornadas como as do
>> >> >> > g11n...
>> >> >> > Aínda concordando co principio do "silencio consensual",
>> gustaríame
>> >> >> escoitar
>> >> >> > a opinión de alguén máis das 64 persoas que teoricamente están
>> nesta
>> >> >> lista.
>> >> >> > Un toque nas roldas de localización a glg doutros grupos e
>> >> >> proxectos podería
>> >> >> > servir para "espertar" a participación das persoas que só seguen a
>> >> >> > rolda
>> >> >> de
>> >> >> > cando en vez, pero creo que non sería opinións fóra desta lista.
>> >> >> > Bon, se cadra non é tan importante este tema...
>> >> >> > Leandro, algunha suxestión para incentivar a participación da
>> >> >> "comunidade"?
>> >> >> > Refírome á de persoas en principio interesadas na galeguización de
>> >> >> produtos
>> >> >> > de Mozilla, estean xa nesta lista ou non, estean xa noutros
>> proxectos
>> >> >> > ou
>> >> >> > non.
>> >> >>
>> >> >> Entendo que se non te ves con tempo suficiente, ou pensas que nun
>> >> >> momento dado poderías non poder dar a cara, quizais se deba pensar
>> >> >> noutro sistema de organización e reparto do traballo onde a
>> >> >> responsabilidade non recaia en só unha persoa, ou ter un sistema de
>> >> >> relevo rápido (como en Trasno). Pero isto depende de se a
>> >> >> infrastrutura de Mozilla o permite ou non, ou de se se poden
>> subverter
>> >> >> as súas normas (como fixemos en openSuse).
>> >> >>
>> >> >> Para incentivar á xente a participar, pois non sei que dicir.
>> Quizais
>> >> >> o primeiro é identificar cales son os problemas ou os atrancos que
>> >> >> evitan que a xente se involucre. Isto é evidente. Quizais outra
>> cousa
>> >> >> a mellorar sería evitar andar lanzando a nova de que Firefox está ao
>> >> >> 100% cada dous por tres xa que a xente di "xa está todo feito e non
>> se
>> >> >> precisa a miña axuda", polo que quizais sexa útil indicar que se
>> pode
>> >> >> traducir outras cousas que aínda non están completas, e de cando en
>> >> >> vez pedir colaboradores para isto ou para aquelo. Outra cousa sería
>> >> >> non intentar tratar a este proxecto como unha caixa pechada, como se
>> >> >> non influira, fora influido por, ou precisara dos outros proxectos,
>> xa
>> >> >> que seguro que hai xente que prefire traducir por exemplo KDE a
>> >> >> traducir en Mozilla e se as datas se solapan pois escollen KDE (por
>> >> >> exemplo). A verdade é que pode haber ata unha ducia de factores
>> >> >> diversos. Todo isto é moi interpretable e estou seguro de que hai
>> >> >> bastantes persoas que van disentir da miña opinión, o cal é moi
>> >> >> respectable.
>> >> >>
>> >> >> Ata logo,
>> >> >>                  Leandro Regueiro
>> >> >> _______________________________________________
>> >> >> Galician mailing list
>> >> >> Galician en mozdev.org
>> >> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>> >> >>
>> >> >
>> >> _______________________________________________
>> >> Galician mailing list
>> >> Galician en mozdev.org
>> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Galician mailing list
>> > Galician en mozdev.org
>> > https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>> >
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> ====================
>> Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
>> Visit our blog of fast food of the world:
>> http://capitulocerdo.blogaliza.org
>> Visit my personal weblog: http://mediapinta.blogaliza.org
>> Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
>> ====================
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>
>
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100323/bed1381b/attachment-0001.html>

Responderlle a