Ola,

En primeiro lugar, quería pedirvos que deixedes de dicir "coordenación" :)
Coord*i*némonos neste aspecto, por favor.

Práceme ver que Trasno se interesa pola continuidade deste proxecto e ver
que mesmo propoñen unha persoa decidida, con ganas e enerxía e que parece
ter bastante claro o que hai que facer ou por onde hai que tirar. Benvido
sexa, botaba de menos algo así. É certo que o tempo pasa e o tempo é ouro.

Eu considerei a posibilidade de asumir a coordinación, basicamente porque
non vía interese ou dispoñibilidade de ningunha outra parte e tiña medo a
que isto ficase á deriva. Sigo estando interesado en participar nas funcións
de xestión e coordinación e en axudar, pero sempre tiven reservas para
candidatarme como coordinador (e nunca cheguei a facelo), polas razóns que
expuxen neste fío anteriormente (os requisitos que creo que debe ter o
coordinador).

* Comparto en xeral as inquietudes de Keko. Penso que a calidade é tan
importante como a cantidade, aínda que cando hai que ter algo pronto en tal
data ás veces hai que facer sacrificios, e a calidade adoita verse afectada.
É preferíbel ter a última versión acabada con erros ou non tela acabada a
tempo?

Tamén creo que hai que renunciar a preferencias persoais en favor dos
consensos colectivos e que hai que unificar criterios en todas as traducións
ao galego (de maneira aberta e multidireccional, e non que cada grupo vaia
polo seu lado). Para dar *lexitimidade* aos consensos "colectivos", porén, é
necesario que saibamos involucrar a todo o mundo nunha discusión conxunta e
que todas as partes sexan capaces de ceder algunha vez. Quero dicir que os
que estamos nesta lista deberíamos poder dialogar e chegar a acordos
terminolóxicos, fraseolóxicos e estilísticos coa xente de Trasno e da CiF e
de calquera grupo que galeguice software, e chegado o caso todos debemos ser
capaces de ceder.

* Non son o único que pensa así nesta lista. Iso paréceme moi importante,
porque é a mesma lingua e é o mesmo tipo de produto, por iso hai que reducir
a fragmentación e a disparidade de criterios, facendo todos un esforzo e
mesmo sacrificios. Esa sería unha das cousas que eu tentaría facer se fose
coordinador (non sei até que punto sería posíbel pero sería e é un
obxectivo). Eu apoiaría un candidato a coordinador que demostre preocupación
neste sentido. Ti (Keko) en certo modo xa demostras que sabes como mellorar
a consistencia das traducións con base nos recursos xa elaborados, e iso é
moi necesario, pero eu estoume referindo máis ben á discusión futura sobre
termos aínda non fixados ou consensuados. Que compromiso podes podes asumir
neste sentido e que vías de actuación contemplas?

[Hai outras cousas que eu quero facer, concretamente para incentivar a
participación de tradutores e estudantes de tradución, pero podo facelas ou
propolas máis adiante mesmo sen ser coordinador. O voluntariado ás veces
tende a ser desprofesionalizador do sector correspondente pero creo que nós
podémolo utilizar para todo o contrario: para ofrecer un "campo de probas"
nun contexto real a futuros profesionais galegos da localización, ao tempo
que simbioticamente contribúen ao proxecto cun traballo de calidade.]

* En principio, non estou de acordo cunha cousa que di Keko. "O que queira a
coordinación (...) terá que (...) revisar todo o que se traduce". Non é
estritamente necesario que o coordinador sexa o revisor último das
traducións. Unha cousa é facer un control de calidade final para asegurar a
harmonía terminolóxica, facer as comprobacións de formato e de variábeis,
etc. pero se o coordinador ten un perfil técnico creo que a revisión
lingüística principal debería apoiarse (tamén) noutros piares. Opinións?

* Keko, como farías a asignación de tarefas (traducións, revisións, etc.)?
Eu creo que debería ser un proceso de chamamentos na lista ou no foro de
www.g11n.net para cada paquete que vaia chegando, aos que as persoas
interesadas respondan en función da súa disponibilidade, e se asigne á
primeira en responder e/ou que máis disponibilidade manifeste. Faríalo así?
Terías en conta outros criterios?

* Así mesmo, eu apoiaría a escolla dun candidato que propoña unha
coordinación aberta e participativa, que se comprometa a documentar e dar
conta na lista ou en g11n.net dos procesos e liñas de actuación (tanto
internas como externas) para que os demais poidamos seguilas e mesmo
asumilas ou participar en momentos dados. Ademais, eu non vexo isto como
"por un lado, está o grupo de Manuel, ou X, e polo outro, o grupo de
Trasno". Pareceríame ben que un dos candidatos (o que a lista escolla) asuma
o labor principal de coordinación e o(s) outro(s) colabore(n) con el nas
tarefas de xestión dos proxectos en función das necesidades e das
posibilidades dos proxectos e dos intereses das persoas. Keko, dicías que
habería "un par de persoas que te axudarían no resto". Quen comporía o teu
equipo? Pensas que sería viábel unha coordinación transparente e
participativa? Eu penso que vas por aí pero gustaríame sabelo decerto.

En principio, creo que a candidatura de Keko é sólida. A lista está un pouco
parada e creo, como Keko, que habería que mover ficha xa. En principio, a
candidatura de Keko é a única que hai, e sería a escollida se a lista se
mostra maioritariamente a favor dela. Se a lista se mostrase
marioritariamente en contra, eu ofreceríame como candidato alternativo
temporalmente mentres non houbese unha persoa de consenso. Persoalmente
penso que hai que acabar coas suspicacias entre nós, pero por min que non
falten alternativas.

Tamén, por último, gustaríame que a lista opinase sobre a proposta que fixo
alguén de que o coordinador se comprometa a renunciar se a tradución non
está ao 100% para a saída dunha nova versión. Pensades que isto debe ser
así?

Por favor, manifestádevos. Propoño dar de prazo até fin deste mes para
terminar o debate e a votación (e que alguén me contradiga se pensa que é
pouco tempo).

Un saúdo e desculpas por este correo tan longo.
Apertas, Manuel


2010/3/16 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>

> Boas.
>
> Estamos perdendo un tempo moi valioso e aquí nadie opina. O que queira
> a coordinación tense que mollar e traballar duro. Terá que crear
> procedementos para dividir as traducións, crear calendario de traballo
> e revisar todo o que se traduce. Xa que ten que coordinadar máis dun
> proxecto e conseguir que os produtos estean ao 100% para o seu
> lanzamento.
>
> O dito, Suso quere alguén que a comunidade elixa, así que nos toca
> decidir entre todos. Eu creo que xa hai varios candidatos, polo menos
> un equipo no que está Manuel, Damufo e outro máis senon me equivoco,
> que coordinaría Manuel Souto.
>
> Por outro lado está Trasno, onde en principio keko (eu) sería o
> coordinador e e un par de persoas que lle axudarían no resto.
>
> Non sei se hai máis candidatos, pero habería que resolver esto, xa que
> hai cadeas novas cada día que pasa en todos os proxectos de Mozilla e
> non son poucos. Agora non teño a man para darvos a ligazón onde se
> pode consultar pero hai moitísimo que facer e máis para xente novata
> no tema da xestión de Mozilla, así que a pornos as pilas.
>
> Facemos unha votación ou algún sistema para elixir. Ou simplemente o
> grupo de Manuel Souto se fai cargo e o resto a colaborar, hai que
> decidirse xa, o tempo corre en contra de contar coas seguintes
> versións en galego e se pode ser con paquetes oficiais (que é o
> ideal).
>
> Un saúdo.
>
> 2010/3/12, David Marcos Ramas <davidmarcosramas en gmail.com>:
> > Ola é totalmente irrelevante pero o do nome en cor rosa é porque uso
> Gmail,
> > e cada correo novo co mesmo asunto vai aparecendo a continuación dos
> outros
> > cambiando a cor do remitente... coincidiu que copiei e peguei o teu nome,
> > máis nada :-D
> >
> >
> > Polo tema en cuestión da coordinación, se cadra sería positivo que 
> > alguén
> > que explicase en que consiste exactamente, cales son as funcións
> dedicación
> > estimada, etc... creo que algo xa se puxo, pero se cadra había que
> > especificalo máis, para que se hai alguén que pense en asumir a
> coordinación
> > teňa claro se vai poder ou non.
> >
> > Saudos,
> > David
> >
> > 2010/3/12 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
> >
> >> 2010/3/12 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>:
> >> > Ola,
> >> > Estiven esta semana un pouco liado e acabo de ler agora o que fostes
> >> > escribindo.
> >> > Grazas, Suso e David, polos ánimos e a confianza. David, por
> >> > curiosidade,
> >> > por que escribes o meu nome en cor de rosa? :)
> >> > Realmente vexo que hai unha situación un pouco estraña aquí e
> gustaríame
> >> > facer algo por mellorala. Polo pouco que sei, paréceme que unha persoa
> >> que
> >> > se dé ben con todos os grupúsculos estaría nunha boa posición para
> >> aglutinar
> >> > esforzos a prol do proxecto e dar ilusión. Non sei se eu podería facer
> >> iso,
> >> > pero creo que iso é o que fai falta. Sen entrar a valorar, cuestionar
> >> > ou xulgar as actitudes das persoas (de ninguén) nesta ou noutra lista,
> >> dame
> >> > un pouco de pena a situación actual (actual?) e creo que é necesario
> >> facer
> >> > algo para desbloquear isto.
> >> > Por outro lado, a miña carga de traballo é variábel e impredecíbel, e
> >> dáme
> >> > medo comprometerme a algo que despois non poida asumir se me xurdiren
> >> > proxectos grandes. Que pasaría se pasados un número de meses vexo que
> >> > non
> >> > podo seguir? Non sería esa inestabilidade prexudicial face á Fundación
> >> > Mozilla (no sentido de tirarnos credibilidade como grupo)?
> >> > Outra pregunta: é posíbel ter a priori unha estimación do número de
> >> > horas
> >> > semanais que sería necesario dedicar á coordinación?
> >> > Outra pregunta: non é problema para min ter que asistir unha vez ao
> ano
> >> > á
> >> > reunión da Fundación, pero non sería conveniente que o coordinador
> teña
> >> > a
> >> > súa morada na terra? (eu vivo en Barcelona). Dígoo porque iso facilita
> >> > xuntarse cos membros do grupo ou asistir a xornadas como as do g11n...
> >> > Aínda concordando co principio do "silencio consensual", gustaríame
> >> escoitar
> >> > a opinión de alguén máis das 64 persoas que teoricamente están nesta
> >> lista.
> >> > Un toque nas roldas de localización a glg doutros grupos e
> >> proxectos podería
> >> > servir para "espertar" a participación das persoas que só seguen a
> rolda
> >> de
> >> > cando en vez, pero creo que non sería opinións fóra desta lista.
> >> > Bon, se cadra non é tan importante este tema...
> >> > Leandro, algunha suxestión para incentivar a participación da
> >> "comunidade"?
> >> > Refírome á de persoas en principio interesadas na galeguización de
> >> produtos
> >> > de Mozilla, estean xa nesta lista ou non, estean xa noutros proxectos
> ou
> >> > non.
> >>
> >> Entendo que se non te ves con tempo suficiente, ou pensas que nun
> >> momento dado poderías non poder dar a cara, quizais se deba pensar
> >> noutro sistema de organización e reparto do traballo onde a
> >> responsabilidade non recaia en só unha persoa, ou ter un sistema de
> >> relevo rápido (como en Trasno). Pero isto depende de se a
> >> infrastrutura de Mozilla o permite ou non, ou de se se poden subverter
> >> as súas normas (como fixemos en openSuse).
> >>
> >> Para incentivar á xente a participar, pois non sei que dicir. Quizais
> >> o primeiro é identificar cales son os problemas ou os atrancos que
> >> evitan que a xente se involucre. Isto é evidente. Quizais outra cousa
> >> a mellorar sería evitar andar lanzando a nova de que Firefox está ao
> >> 100% cada dous por tres xa que a xente di "xa está todo feito e non se
> >> precisa a miña axuda", polo que quizais sexa útil indicar que se pode
> >> traducir outras cousas que aínda non están completas, e de cando en
> >> vez pedir colaboradores para isto ou para aquelo. Outra cousa sería
> >> non intentar tratar a este proxecto como unha caixa pechada, como se
> >> non influira, fora influido por, ou precisara dos outros proxectos, xa
> >> que seguro que hai xente que prefire traducir por exemplo KDE a
> >> traducir en Mozilla e se as datas se solapan pois escollen KDE (por
> >> exemplo). A verdade é que pode haber ata unha ducia de factores
> >> diversos. Todo isto é moi interpretable e estou seguro de que hai
> >> bastantes persoas que van disentir da miña opinión, o cal é moi
> >> respectable.
> >>
> >> Ata logo,
> >>                  Leandro Regueiro
> >> _______________________________________________
> >> Galician mailing list
> >> Galician en mozdev.org
> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >>
> >
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
-------------- pr�a parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100322/f785d26d/attachment-0001.html>

Responderlle a