Estou de acordo con Manuel en practicamente todo :)

E apoio a candidatura de Keko (podería cambiar se me dades moitas
razóns en contra), pero penso que hai que ir tomando unha decisión
(semella que esta rolda é máis lenta tomando decisións, en comparación
con outros proxectos similares)

Moi importante as cousas que foi apuntando Manuel en relación ca 
participación.

Penso que tamén queda claro que é unha persoa que se cuestionou
bastante sobre o proxecto e a comunidade e que podería ser un bo
coordinador.

Un saúdo,
ifrit

2010/3/22 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>:
> Ola,
>
> En primeiro lugar, quería pedirvos que deixedes de dicir "coordenación" :)
> Coordinémonos neste aspecto, por favor.
>
> Práceme ver que Trasno se interesa pola continuidade deste proxecto e ver
> que mesmo propoñen unha persoa decidida, con ganas e enerxía e que parece
> ter bastante claro o que hai que facer ou por onde hai que tirar. Benvido
> sexa, botaba de menos algo así. É certo que o tempo pasa e o tempo é ouro.
>
> Eu considerei a posibilidade de asumir a coordinación, basicamente porque
> non vía interese ou dispoñibilidade de ningunha outra parte e tiña medo a
> que isto ficase á deriva. Sigo estando interesado en participar nas funcións
> de xestión e coordinación e en axudar, pero sempre tiven reservas para
> candidatarme como coordinador (e nunca cheguei a facelo), polas razóns que
> expuxen neste fío anteriormente (os requisitos que creo que debe ter o
> coordinador).
>
> * Comparto en xeral as inquietudes de Keko. Penso que a calidade é tan
> importante como a cantidade, aínda que cando hai que ter algo pronto en tal
> data ás veces hai que facer sacrificios, e a calidade adoita verse afectada.
> É preferíbel ter a última versión acabada con erros ou non tela acabada a
> tempo?
> Tamén creo que hai que renunciar a preferencias persoais en favor dos
> consensos colectivos e que hai que unificar criterios en todas as traducións
> ao galego (de maneira aberta e multidireccional, e non que cada grupo vaia
> polo seu lado). Para dar *lexitimidade* aos consensos "colectivos", porén, é
> necesario que saibamos involucrar a todo o mundo nunha discusión conxunta e
> que todas as partes sexan capaces de ceder algunha vez. Quero dicir que os
> que estamos nesta lista deberíamos poder dialogar e chegar a acordos
> terminolóxicos, fraseolóxicos e estilísticos coa xente de Trasno e da CiF e
> de calquera grupo que galeguice software, e chegado o caso todos debemos ser
> capaces de ceder.
>
> * Non son o único que pensa así nesta lista. Iso paréceme moi importante,
> porque é a mesma lingua e é o mesmo tipo de produto, por iso hai que reducir
> a fragmentación e a disparidade de criterios, facendo todos un esforzo e
> mesmo sacrificios. Esa sería unha das cousas que eu tentaría facer se fose
> coordinador (non sei até que punto sería posíbel pero sería e é un
> obxectivo). Eu apoiaría un candidato a coordinador que demostre preocupación
> neste sentido. Ti (Keko) en certo modo xa demostras que sabes como mellorar
> a consistencia das traducións con base nos recursos xa elaborados, e iso é
> moi necesario, pero eu estoume referindo máis ben á discusión futura sobre
> termos aínda non fixados ou consensuados. Que compromiso podes podes asumir
> neste sentido e que vías de actuación contemplas?
>
> [Hai outras cousas que eu quero facer, concretamente para incentivar a
> participación de tradutores e estudantes de tradución, pero podo facelas ou
> propolas máis adiante mesmo sen ser coordinador. O voluntariado ás veces
> tende a ser desprofesionalizador do sector correspondente pero creo que nós
> podémolo utilizar para todo o contrario: para ofrecer un "campo de probas"
> nun contexto real a futuros profesionais galegos da localización, ao tempo
> que simbioticamente contribúen ao proxecto cun traballo de calidade.]
>
> * En principio, non estou de acordo cunha cousa que di Keko. "O que queira a
> coordinación (...) terá que (...) revisar todo o que se traduce". Non é
> estritamente necesario que o coordinador sexa o revisor último das
> traducións. Unha cousa é facer un control de calidade final para asegurar a
> harmonía terminolóxica, facer as comprobacións de formato e de variábeis,
> etc. pero se o coordinador ten un perfil técnico creo que a revisión
> lingüística principal debería apoiarse (tamén) noutros piares. Opinións?
>
> * Keko, como farías a asignación de tarefas (traducións, revisións, etc.)?
> Eu creo que debería ser un proceso de chamamentos na lista ou no foro
> de www.g11n.net para cada paquete que vaia chegando, aos que as persoas
> interesadas respondan en función da súa disponibilidade, e se asigne á
> primeira en responder e/ou que máis disponibilidade manifeste. Faríalo así?
> Terías en conta outros criterios?
>
> * Así mesmo, eu apoiaría a escolla dun candidato que propoña unha
> coordinación aberta e participativa, que se comprometa a documentar e dar
> conta na lista ou en g11n.net dos procesos e liñas de actuación (tanto
> internas como externas) para que os demais poidamos seguilas e mesmo
> asumilas ou participar en momentos dados. Ademais, eu non vexo isto como
> "por un lado, está o grupo de Manuel, ou X, e polo outro, o grupo de
> Trasno". Pareceríame ben que un dos candidatos (o que a lista escolla) asuma
> o labor principal de coordinación e o(s) outro(s) colabore(n) con el nas
> tarefas de xestión dos proxectos en función das necesidades e das
> posibilidades dos proxectos e dos intereses das persoas. Keko, dicías que
> habería "un par de persoas que te axudarían no resto". Quen comporía o teu
> equipo? Pensas que sería viábel unha coordinación transparente e
> participativa? Eu penso que vas por aí pero gustaríame sabelo decerto.
>
> En principio, creo que a candidatura de Keko é sólida. A lista está un 
> pouco
> parada e creo, como Keko, que habería que mover ficha xa. En principio, a
> candidatura de Keko é a única que hai, e sería a escollida se a lista se
> mostra maioritariamente a favor dela. Se a lista se mostrase
> marioritariamente en contra, eu ofreceríame como candidato alternativo
> temporalmente mentres non houbese unha persoa de consenso. Persoalmente
> penso que hai que acabar coas suspicacias entre nós, pero por min que non
> falten alternativas.
> Tamén, por último, gustaríame que a lista opinase sobre a proposta que fixo
> alguén de que o coordinador se comprometa a renunciar se a tradución non
> está ao 100% para a saída dunha nova versión. Pensades que isto debe ser
> así?
> Por favor, manifestádevos. Propoño dar de prazo até fin deste mes para
> terminar o debate e a votación (e que alguén me contradiga se pensa que é
> pouco tempo).
> Un saúdo e desculpas por este correo tan longo.
> Apertas, Manuel
>
> 2010/3/16 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>
>>
>> Boas.
>>
>> Estamos perdendo un tempo moi valioso e aquí nadie opina. O que queira
>> a coordinación tense que mollar e traballar duro. Terá que crear
>> procedementos para dividir as traducións, crear calendario de traballo
>> e revisar todo o que se traduce. Xa que ten que coordinadar máis dun
>> proxecto e conseguir que os produtos estean ao 100% para o seu
>> lanzamento.
>>
>> O dito, Suso quere alguén que a comunidade elixa, así que nos toca
>> decidir entre todos. Eu creo que xa hai varios candidatos, polo menos
>> un equipo no que está Manuel, Damufo e outro máis senon me equivoco,
>> que coordinaría Manuel Souto.
>>
>> Por outro lado está Trasno, onde en principio keko (eu) sería o
>> coordinador e e un par de persoas que lle axudarían no resto.
>>
>> Non sei se hai máis candidatos, pero habería que resolver esto, xa que
>> hai cadeas novas cada día que pasa en todos os proxectos de Mozilla e
>> non son poucos. Agora non teño a man para darvos a ligazón onde se
>> pode consultar pero hai moitísimo que facer e máis para xente novata
>> no tema da xestión de Mozilla, así que a pornos as pilas.
>>
>> Facemos unha votación ou algún sistema para elixir. Ou simplemente o
>> grupo de Manuel Souto se fai cargo e o resto a colaborar, hai que
>> decidirse xa, o tempo corre en contra de contar coas seguintes
>> versións en galego e se pode ser con paquetes oficiais (que é o
>> ideal).
>>
>> Un saúdo.
>>
>> 2010/3/12, David Marcos Ramas <davidmarcosramas en gmail.com>:
>> > Ola é totalmente irrelevante pero o do nome en cor rosa é porque uso
>> > Gmail,
>> > e cada correo novo co mesmo asunto vai aparecendo a continuación dos
>> > outros
>> > cambiando a cor do remitente... coincidiu que copiei e peguei o teu
>> > nome,
>> > máis nada :-D
>> >
>> >
>> > Polo tema en cuestión da coordinación, se cadra sería positivo que
>> > alguén
>> > que explicase en que consiste exactamente, cales son as funcións
>> > dedicación
>> > estimada, etc... creo que algo xa se puxo, pero se cadra había que
>> > especificalo máis, para que se hai alguén que pense en asumir a
>> > coordinación
>> > teňa claro se vai poder ou non.
>> >
>> > Saudos,
>> > David
>> >
>> > 2010/3/12 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>
>> >
>> >> 2010/3/12 Manuel Souto Pico <m.soutopico en gmail.com>:
>> >> > Ola,
>> >> > Estiven esta semana un pouco liado e acabo de ler agora o que fostes
>> >> > escribindo.
>> >> > Grazas, Suso e David, polos ánimos e a confianza. David, por
>> >> > curiosidade,
>> >> > por que escribes o meu nome en cor de rosa? :)
>> >> > Realmente vexo que hai unha situación un pouco estraña aquí e
>> >> > gustaríame
>> >> > facer algo por mellorala. Polo pouco que sei, paréceme que unha
>> >> > persoa
>> >> que
>> >> > se dé ben con todos os grupúsculos estaría nunha boa posición para
>> >> aglutinar
>> >> > esforzos a prol do proxecto e dar ilusión. Non sei se eu podería
>> >> > facer
>> >> iso,
>> >> > pero creo que iso é o que fai falta. Sen entrar a valorar, cuestionar
>> >> > ou xulgar as actitudes das persoas (de ninguén) nesta ou noutra
>> >> > lista,
>> >> dame
>> >> > un pouco de pena a situación actual (actual?) e creo que é necesario
>> >> facer
>> >> > algo para desbloquear isto.
>> >> > Por outro lado, a miña carga de traballo é variábel e impredecíbel, 
>> >> > e
>> >> dáme
>> >> > medo comprometerme a algo que despois non poida asumir se me xurdiren
>> >> > proxectos grandes. Que pasaría se pasados un número de meses vexo que
>> >> > non
>> >> > podo seguir? Non sería esa inestabilidade prexudicial face á
>> >> > Fundación
>> >> > Mozilla (no sentido de tirarnos credibilidade como grupo)?
>> >> > Outra pregunta: é posíbel ter a priori unha estimación do número de
>> >> > horas
>> >> > semanais que sería necesario dedicar á coordinación?
>> >> > Outra pregunta: non é problema para min ter que asistir unha vez ao
>> >> > ano
>> >> > á
>> >> > reunión da Fundación, pero non sería conveniente que o coordinador
>> >> > teña
>> >> > a
>> >> > súa morada na terra? (eu vivo en Barcelona). Dígoo porque iso
>> >> > facilita
>> >> > xuntarse cos membros do grupo ou asistir a xornadas como as do
>> >> > g11n...
>> >> > Aínda concordando co principio do "silencio consensual", gustaríame
>> >> escoitar
>> >> > a opinión de alguén máis das 64 persoas que teoricamente están nesta
>> >> lista.
>> >> > Un toque nas roldas de localización a glg doutros grupos e
>> >> proxectos podería
>> >> > servir para "espertar" a participación das persoas que só seguen a
>> >> > rolda
>> >> de
>> >> > cando en vez, pero creo que non sería opinións fóra desta lista.
>> >> > Bon, se cadra non é tan importante este tema...
>> >> > Leandro, algunha suxestión para incentivar a participación da
>> >> "comunidade"?
>> >> > Refírome á de persoas en principio interesadas na galeguización de
>> >> produtos
>> >> > de Mozilla, estean xa nesta lista ou non, estean xa noutros proxectos
>> >> > ou
>> >> > non.
>> >>
>> >> Entendo que se non te ves con tempo suficiente, ou pensas que nun
>> >> momento dado poderías non poder dar a cara, quizais se deba pensar
>> >> noutro sistema de organización e reparto do traballo onde a
>> >> responsabilidade non recaia en só unha persoa, ou ter un sistema de
>> >> relevo rápido (como en Trasno). Pero isto depende de se a
>> >> infrastrutura de Mozilla o permite ou non, ou de se se poden subverter
>> >> as súas normas (como fixemos en openSuse).
>> >>
>> >> Para incentivar á xente a participar, pois non sei que dicir. Quizais
>> >> o primeiro é identificar cales son os problemas ou os atrancos que
>> >> evitan que a xente se involucre. Isto é evidente. Quizais outra cousa
>> >> a mellorar sería evitar andar lanzando a nova de que Firefox está ao
>> >> 100% cada dous por tres xa que a xente di "xa está todo feito e non se
>> >> precisa a miña axuda", polo que quizais sexa útil indicar que se pode
>> >> traducir outras cousas que aínda non están completas, e de cando en
>> >> vez pedir colaboradores para isto ou para aquelo. Outra cousa sería
>> >> non intentar tratar a este proxecto como unha caixa pechada, como se
>> >> non influira, fora influido por, ou precisara dos outros proxectos, xa
>> >> que seguro que hai xente que prefire traducir por exemplo KDE a
>> >> traducir en Mozilla e se as datas se solapan pois escollen KDE (por
>> >> exemplo). A verdade é que pode haber ata unha ducia de factores
>> >> diversos. Todo isto é moi interpretable e estou seguro de que hai
>> >> bastantes persoas que van disentir da miña opinión, o cal é moi
>> >> respectable.
>> >>
>> >> Ata logo,
>> >>                  Leandro Regueiro
>> >> _______________________________________________
>> >> Galician mailing list
>> >> Galician en mozdev.org
>> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>> >>
>> >
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>-- 
====================
Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
Visit our blog of fast food of the world: http://capitulocerdo.blogaliza.org
Visit my personal weblog: http://mediapinta.blogaliza.org
Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
====================

Responderlle a