On Fri, Feb 6, 2009 at 2:32 PM, Lars Brinkhoff <l...@nocrew.org> wrote:
> Ties Stuij skrev:
>> Andreas Davour skrev:
>> > Jag har ett tag tänkt att man kanske skulle kunna lyckas koda i C
>> > om man byggde lite lispmacro som wrappers runt den hemska
>> > syntaxen.
>>
>> nånt som det här kanske?
>> http://groups.google.com/group/comp.lang.lisp/msg/88c50739f36e0b7e
>
> Jag tänker mig något mer i stil med en sexp/C-hybrid i stil med:
>
>  ;;; int foo = 42;
>  (defvar int foo 42)
>
>  ;;; static void bar (char * x) { printf ("hello world: %s", x); }
>  (defun (static void) bar (((char *) x))
>    (printf "hello world: %s\n" x))

Ja, men jag tycker syntaxen är inte största problemet med C. Jag
skulle hellre vilja bygga en wrapper rund hela C. Och då suger ur C
:o)

/Ties

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till