2 feb 2009 kl. 11.54 skrev Ties Stuij:

> 2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
>> Ties Stuij wrote:
>>> 2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
>>>> *börjar sitt första inlägg med att gnälla*
>>> <snip/>
>>>> "CLISP" är någon som fastnat med CAPSLOCK när texten "clisp", den  
>>>> där
>>>> Common Lisp-interpretern, skulle skrivas.  Common Lisp förkortas  
>>>> kort &
>>>> gott Lisp, eller CL.
>>>
>>> Aaarghh, jag är också i gnäll-modus. Ursäkt. Clisp har en  
>>> interpreter
>>> men också en compiler. Man kan välja, men interpretern ger inte  
>>> alltid
>>> samman resultat än compilern, så det är bättre att bara glömma
>>> interpretern tycker jag.
>>>
>> Det beror på hur man tolkar virtuell maskin. ;)
>
> Oh, du!
>
>> Är inte interpretern default-läget?
>
> Vet inte. Jag har aldrig använd Clisp. Men som jag kommer ihåg från
> minne är att interpretern tar variablerna i interpretern som dynamiskt
> och dom från compiler som lexical när man inte declarerar nånt. Och
> dynamiskt är oftas inte vad man vill (inte jag alla fall). Dom gjorde
> så för att tidigare datorer hade inte så mycket minne (man behöver
> inte spara en hel evironment med varje lokala variable). Men jag kan
> visst ha det jätte fel.

Jag tror att grundläget när man startar Clisp är någon slags icke- 
Common Lisp-dialekt, som kanske uppvisar ett sådant beteende. Man  
måste ge flaggan -ansi vid uppstart för att få Common Lisp-beteende.


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till