3 feb 2009 kl. 02.37 skrev Andreas Davour:

> On Mon, 2 Feb 2009, Mikael Jansson wrote:
>
>> Björn Lindberg wrote:
>>>
>>> Tror inte att man skall se Clojure i det ljuset. Om jag förstår det
>>> hela rätt (utan att själv ha tittat alltför noga) är Clojures  
>>> främsta
>>> företräde en väldigt nära integration med den underliggande JVM:en,
>>> som man knappast kan få till med Common Lisp.
>>
>> ABCL?
>
> Som sagt.

Jag tror inte att ABCL är lika välintegrerad. Åtminstone inte på det  
sätt jag menar.

> Sedan kvarstår då frågan varför en JVM skulle vara önskvärd.

Man kanske redan har ett Javaprogram, eller vill använda  
Javabibliotek. Då är JVM:en given, och man vill ha bästa möjliga  
integration, så att klasser skapade i det ena språket är tillgängliga  
och ser likadana ut i det andra, och så vidare.


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till