3 feb 2009 kl. 22.12 skrev Andreas Davour:

> On Tue, 3 Feb 2009, Björn Lindberg wrote:
>
>>>>> Sedan kvarstår då frågan varför en JVM skulle vara önskvärd.
>>>>
>>>> Man kanske redan har ett Javaprogram, eller vill använda
>>>> Javabibliotek. Då är JVM:en given, och man vill ha bästa möjliga
>>>> integration, så att klasser skapade i det ena språket är  
>>>> tillgängliga
>>>> och ser likadana ut i det andra, och så vidare.
>>>
>>> Då kvarstår frågan varför man skulle vilja göra så. Java, liksom. ;)
>>
>> Ute i Verkligheten finns det en mängd anledningar till varför man
>> skulle kunna finna sig hänvisad till JVM som plattform.
>
> Det gör kanske det. Tyvärr tror jag inte att man i den Verkligheten  
> har
> lyxen att kunna köra Clojure på sin påtvingade JVM.

Jag har försökt förklara att jag sett sådana fall. I Verkligheten.
>
> Men, det är ett tjusigt hack även om jag själv inte är direkt  
> engagerad
> av det!

Vi får väl se om det blir någonting av det.


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till