Ties Stuij skrev:
> Andreas Davour skrev:
> > Jag har ett tag tänkt att man kanske skulle kunna lyckas koda i C
> > om man byggde lite lispmacro som wrappers runt den hemska
> > syntaxen.
>
> nånt som det här kanske?
> http://groups.google.com/group/comp.lang.lisp/msg/88c50739f36e0b7e

Jag tänker mig något mer i stil med en sexp/C-hybrid i stil med:

  ;;; int foo = 42;
  (defvar int foo 42)

  ;;; static void bar (char * x) { printf ("hello world: %s", x); }
  (defun (static void) bar (((char *) x))
    (printf "hello world: %s\n" x))

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till