2 feb 2009 kl. 02.18 skrev Andreas Davour:

> On Sun, 1 Feb 2009, Anders Persson wrote:
>
> (Du hade ett väldigt märkligt formaterat brev med ett mellanslag  
> mellan
> varje rad. Jag tog mig friheten att formattera om din text så den såg
> lite trevligare ut)
>
>> Jag hittade en LISP version som kör under/på Java JVM, den heter
>> Clojure http://Clojure.org
>
> Jo, det har varit ganska mycket snack om Clojure på sistone.
>
>> Min fråga blir givetvis, hur många använder Clojure, är det någon
>> på denna lista som kan berätta både dåliga och bra saker.
>
> Nope, använder inte Clojure. Jag håller mig till Common Lisp. Det kan
> vad jag behöver. Dock skriver jag inte mycket på några av mina Riktiga
> Projekt just. Tyvärr blir det mest perl, för det kan jag göra för att
> automatisera saker på jobbet.
>
> Dock kan jag peka på en dålig sak. Är det nåt vi inte behöver är det
> *ännu en* dialekt av lisp som försöka lösa någons "pet peeves". IMHO,
> såklart.
>

Tror inte att man skall se Clojure i det ljuset. Om jag förstår det  
hela rätt (utan att själv ha tittat alltför noga) är Clojures främsta  
företräde en väldigt nära integration med den underliggande JVM:en,  
som man knappast kan få till med Common Lisp.


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till