Andreas Davour wrote:
> On Tue, 3 Feb 2009, Björn Lindberg wrote:
> 
>>>>> Sedan kvarstår då frågan varför en JVM skulle vara önskvärd.
>>>>
>>>> Man kanske redan har ett Javaprogram, eller vill använda
>>>> Javabibliotek. Då är JVM:en given, och man vill ha bästa möjliga
>>>> integration, så att klasser skapade i det ena språket är tillgängliga
>>>> och ser likadana ut i det andra, och så vidare.
>>>
>>> Då kvarstår frågan varför man skulle vilja göra så. Java, liksom. ;)
>>
>> Ute i Verkligheten finns det en mängd anledningar till varför man
>> skulle kunna finna sig hänvisad till JVM som plattform.
> 
> Det gör kanske det. Tyvärr tror jag inte att man i den Verkligheten har
> lyxen att kunna köra Clojure på sin påtvingade JVM.
> 
I min verklighet (och ämnesbyte) finns det mycket Python.

Det språket har numera en AST-modul, har dock inte lyckats hitta något
som parsar ett träd.   Vilket är väldigt synd, för AST-modulen kan
nämligen på ett smidigt sätt användas för att läsa in Python-kod,
transformera objektet och ge ifrån sig vanlig Python-kod (med lämplig
tillplattning).  Det är sämre på att läsa in en AST.

Anledningen är att min hjärna till sist mjuknat - jag föredrar numera
s-exp framför algol-syntax.  Det vore riktigt trevligt att kunna bygga
makron till Python, låta ens Lisp-kompilator köra macroexpand några
gånger och till sist köra ett s-exp-till-Python-miff så de andra på ens
jobb slipper se de hemska paranteserna.

... någon som har koll där?

-- M

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till