Björn Lindberg wrote:
> 
> Tror inte att man skall se Clojure i det ljuset. Om jag förstår det  
> hela rätt (utan att själv ha tittat alltför noga) är Clojures främsta  
> företräde en väldigt nära integration med den underliggande JVM:en,  
> som man knappast kan få till med Common Lisp.
> 

ABCL?

-- Mikael

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till