3 feb 2009 kl. 21.54 skrev Andreas Davour:

> On Tue, 3 Feb 2009, Björn Lindberg wrote:
>
>>
>> 3 feb 2009 kl. 02.37 skrev Andreas Davour:
>>
>>> On Mon, 2 Feb 2009, Mikael Jansson wrote:
>>>
>>>> Björn Lindberg wrote:
>>>>>
>>>>> Tror inte att man skall se Clojure i det ljuset. Om jag förstår  
>>>>> det
>>>>> hela rätt (utan att själv ha tittat alltför noga) är Clojures
>>>>> främsta
>>>>> företräde en väldigt nära integration med den underliggande  
>>>>> JVM:en,
>>>>> som man knappast kan få till med Common Lisp.
>>>>
>>>> ABCL?
>>>
>>> Som sagt.
>>
>> Jag tror inte att ABCL är lika välintegrerad. Åtminstone inte på det
>> sätt jag menar.
>>
>>> Sedan kvarstår då frågan varför en JVM skulle vara önskvärd.
>>
>> Man kanske redan har ett Javaprogram, eller vill använda
>> Javabibliotek. Då är JVM:en given, och man vill ha bästa möjliga
>> integration, så att klasser skapade i det ena språket är tillgängliga
>> och ser likadana ut i det andra, och så vidare.
>
> Då kvarstår frågan varför man skulle vilja göra så. Java, liksom. ;)

Ute i Verkligheten finns det en mängd anledningar till varför man  
skulle kunna finna sig hänvisad till JVM som plattform.


Björn Lindberg


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till