Esti clar obsedat de comunism :) Daca iti arat un mar rosu, sigur te gandesti 
la 
comunism.

Faptul ca nu ii stii pe acei profesori, nu inseamna ca nu exista. Se cheama 
profesori de istoria religiilor. Adica ti se predau toate religiile cu partile 
bune si rele, cadru istoric, etc etc, de la animism incoace. Apoi dupa cum te 
duce capul, te opresti pe acea scara a evolutiei la ce religie poti sa o 
intelegi.

Gushterul

________________________________
From: dan G <d...@ghiocel.com>
To: protest-ro@yahoogroups.com
Sent: Sat, February 19, 2011 6:37:32 AM
Subject: Re: [protest-ro] Re: Patriarhia BOR apara invatamantul religios din 
Romania de atacurile ateilor de la ASUR !

 

Tu esti bineinteles un cretin! Unde gasesti profesori ne-preoti ca   sa 
predea 
obiectiv si impartial religia? Sau speri sa faci o retea   de cretin ateisti 
care sa batjocoreasca religia si sa spele pe cap   copiii in ateism.
Da, stiu, vrei sa intorci comunismul inapoi!
Dan G
On 2/18/2011 1:19 PM, dan-calin wrote: 
 
> 
>Problema pleaca de la obligativitate orei de religie. 
>Sustin oricind obligativitatea cursului de istorie a        religiei, 
>religie comparata, samd predat de profesori si        nu de preoti. 
>
>Religia "predata" acum in multe scoli este una de        stricta 
>indoctrinare si care nu este normala intr-o scoala        de stat. 
>
>Acum constitutia este violata cu sirg pentru ca        libertatea 
>garantata prin lege devine obligatie pentru cei        care nu vor sa 
>il 
>practice. 
>
>Pentru ca pe aceeasi libertate miine vom avea cursuri        de 
>homosexuale pentru ca si libertatea acestora este        garantata. 
>
> 
>Ora de religie trebuie sa fie obligatorie NUMAI pe        baze 
>voluntare. 
>
>Prblema vine de la faptul ca "la solicitarea          scrisã a 
>elevului 
>major, a pãrintelui sau a tutorelui          legal constituit, elevul 
>poate sã nu frecventeze orele de religie" cind corect ar fi         
>"la 
>solicitarea scrisã a elevului major, a           pãrintelui sau a 
>tutorelui legal constituit, elevul           poate sã frecventeze 
>orele de religie". 
>
>Acest "NU" face diferenta dintre un sistem          obligatoriu si 
>unul 
>voluntar. 
>
> 
> 
>Restul sint vorbe goale despre altceva.
>
>
>
>
>
>
>DC? T
> 
>Dubito ergo cogito, cogito ergo sum! 
>Cînd se suie scroafa în pom
>Cine tace nu e om.
> 
>
> 
> 
--- In protest-ro@yahoogroups.com, "Arhitectura" <dsc1@...> wrote:
>>
>> 
>> 
>> Patriarhia BOR apara invatamantul religios din Romania       de 
>> atacurile 
>>ateilor de la ASUR
>> 
>> ?BOR: "Refuzam oferta vidului spiritual [ateist]"
>> 
>> 15 Febr. 2011 - Agentia de Stiri BASILICA
>>http://www.basilica.ro/ro/stiri-patriarhie/brefuzam_oferta_vidului_spiritualb_6840.html
>>l
>> 
>> 
>> Raspuns al Patriarhiei Române la campania "Stop       îndoctrinarii 
>>religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia       Secular Umanista 
>>[Ateista] din România (ASUR): 
>>
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Raspuns al Patriarhiei Române la campania „Stop       îndoctrinarii 
>>religioase în ?coli", lansata de Asocia?ia       Secular Umanista din 
>>România (ASUR): 
>>
>> 
>> ASUR: „Prevederile legii 1/2011 în privinta predarii       religiei în 
>>scoli vin în contradictie cu Constitutia       României, cu legea 
>>privind 
>>protectia si promovarea       drepturilor copilului, cu codul muncii si 
>>chiar si cu legea       cultelor." 
>>
>> 
>> Predarea religiei în scolile de stat se face în       conformitate cu 
>>art. 32, alin. (7) din Constitutia României:       „Statul asigura 
>>libertatea învatamântului religios, potrivit       cerintelor specifice 
>>fiecarui cult. În scolile de stat,       învatamântul religios este 
>>organizat si garantat prin lege".       În mod similar, Legea educatiei 
>>nationale prevede în art.       18, alin. (1): „Elevilor apartinând 
>>cultelor de stat,       indiferent de numarul lor, li se asigura 
>>dreptul       
>>constitutional de a participa la ora de religie, conform       
>>confesiunii 
>>proprii". 
>>
>> 
>> Daca Legea educatiei nationale se afla în conflict cu       
>> Constitu?ia 
>>României, este misiunea Cur?ii Constitu?ionale       sa decida. 
>>Interpretarea oferita de ASUR este una       tendentioasa, menita sa 
>>legitimeze aceasta ac?iune de       denigrare a Bisericii Ortodoxe 
>>Române 
>>(BOR). De altfel,       tonul profund anti-BOR arata ca ASUR promoveaza 
>>un 
>>umanism       antireligios. ASUR se face astfel continuatoarea 
>>procesului       
>>de ateizare „prin informare", pe care comunismul l-a propus       
>>României, timp de 45 de ani, cu roadele dureroase pe care le       
>>resimtim si acum. 
>>
>> 
>> ASUR: „Lipsa unui mecanism de înscriere voluntara, pe       baza unei 
>>decizii informate a parintilor si a elevilor,       instaureaza 
>>obligativitatea de facto a studierii religiei în       scoala, fapt ce 
>>violeaza art 29, al. (1) din Constitutie." 
>>
>> 
>> În conformitate cu art. 32, alin. (1) si art. 3, alin.       (1) din 
>>Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si       regimul 
>>general 
>>al cultelor, este obligatorie prezenta       religiei printre celelalte 
>>discipline din schema orara (nu       la dispozitia conducerii scolii), 
>>dar nu este obligatorie       participarea elevilor la ora de religie. 
>>La 
>>solicitarea       scrisa a elevului major, a parintelui sau a tutorelui 
>>legal       constituit, elevul poate sa nu frecventeze orele de 
>>religie;       
>>în acest caz, situatia scolara se încheie fara disciplina       religie 
>>(art. 18, alin. (2) din Legea educatiei nationale).       Aceasta 
>>prevedere a legii este adusa la cunostinta       parintilor de catre 
>>diriginti sau învatatori, la început de       an scolar. 
>>
>> 
>> ASUR: „Prevederea conform careia se poate solicita ca       elevul sa 
>> nu 
>>frecventeze orele de Religie este insuficienta       în conditiile în 
>>care, în practica, scolile, din motive       administrative, sunt 
>>extrem 
>>de reticente în a informa elevii       si parintii si de a accepta o 
>>astfel de optiune." 
>>
>> 
>> Este datoria tuturor celor angrena?i în sistemul       educativ, 
>>profesori, elevi ?i parin?i, sa vegheze la       respectarea 
>>prevederilor 
>>art. 18, alin. (2) din Legea nr.       1/2011. Prin urmare, credem ca 
>>interventia denigratoare la       adresa religiei în scoala, prin 
>>promovarea de sloganuri si       conceptii insuficient sustinute pe 
>>fapte 
>>reale, este o       agresiune inacceptabila, care afecteaza fondul 
>>sufletesc al       persoanelor aflate în procesul educativ. 
>>
>> 
>> ASUR: „Interzicerea dreptului la optiune pentru elevii       care au 
>>împlinit 16 ani, este în contradictie cu art 3, al       (2) din legea 
>>cultelor." 
>>
>> 
>> Art. 3, alin. (2) din Legea cultelor men?ioneaza       alegerea 
>> religiei 
>>copilului, iar nu studiul ei. În plus,       art. 3 alin. (1) din 
>>aceeasi 
>>lege prevede: „Parintii sau       tutorii au dreptul exclusiv de a opta 
>>pentru educatia       religioasa a copiilor minori, conform propriilor 
>>      
>>convingeri". Asadar, acest aspect intra sub inciden?a       vointei 
>>familiei. Mâine, probabil, ASUR va cere si       desfiintarea familiei, 
>>pentru ca nu se încadreaza în       doctrina sa ideologica, anulând 
>>astfel 
>>orice drept al       parintilor asupra copiilor. 
>>
>> 
>> ASUR: „Pozitia ASUR este neechivoca: în unitatile de       învatamânt 
>>trebuie pastrata o stricta neutralitate       religioasa, iar în cadrul 
>>orelor de religie trebuie predata       istoria religiilor si nu doar 
>>viziunea particulara a unui       anumit cult, indiferent care ar fi 
>>acesta." 
>>
>> 
>> Valorile propuse de disciplina religie sunt diferite de       cele 
>>propuse în cadrul cursurilor de istoria religiilor.       Întrucât 
>>aceste 
>>valori spirituale si morale stau la baza       culturii europene si 
>>nationale, elevii trebuie sa aiba acces       în mod liber la ele. 
>>Rolul 
>>lor formativ este temeinic       demonstrat si de studiile sociologice 
>>în 
>>domeniu. Astfel,       rezultatele cercetarii nationale „Educatia 
>>moral-religioasa       în sistemul de educatie din România", realizata 
>>în 
>>anul 2008       în cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, arata 
>>ca       
>>85,7% dintre elevi, 91,4% dintre parinti si 88,6% dintre       
>>profesorii 
>>diriginti considera credinta religioasa ca fiind       importanta în 
>>viata 
>>lor. 
>>
>> 
>> Fundamentalismul antireligios al ASUR relativizeaza       identitatea 
>> de 
>>credinta a elevului sau a parintilor acestuia       si o reduce la un 
>>fenomen al trecutului (istoria       religiilor). De fapt, sub 
>>pretextul 
>>promovarii umanismului,       ASUR militeaza pentru eliminarea religiei 
>>din cultura       copilului, nu doar pentru alternarea informatiei. 
>>Niciunul       dintre demersurile ASUR nu inspira convingerea ca, în 
>>cazul       
>>în care copilul ar vrea sa fie educat religios, iar familia       s-ar 
>>opune, ASUR e gata sa militeze pentru acest drept al       copilului! 
>>
>> 
>> ASUR: „maniera actuala de predare a religiei corespunde       perfect 
>>definitiei îndoctrinarii". 
>>
>> 
>> Acuzatia este injusta, deoarece educatia religioasa are       ca scop 
>>cultivarea propriei identitati spirituale a elevului       si 
>>promovarea 
>>iubirii de Dumnezeu si de oameni în       comportamentul sau din 
>>societate. 
>>
>> 
>> ASUR: „predarea se face de o maniera confesionala,       oferindu-se o 
>>singura viziune asupra fenomenului religios". 
>>
>> 
>> Predarea în ?coli a religiei se face pe o baza       teoretica si la 
>>nivel general, ea urmarind formarea sau       educatia spirituala a 
>>elevului. Asa cum geografia ofera       cunoasterea configura?iei 
>>spa?iale 
>>a Pamântului, esen?iala       pentru cunoa?terea patriei ?i planetei, 
>>iar 
>>istoria ofera       cunoa?terea succesiunii temporale a genera?iilor 
>>umane,       religia ofera perspectiva comuniunii eterne de iubire 
>>între       
>>Dumnezeu ?i oameni, între Creator ?i creaturi, între       persoane ?i 
>>între popoare. Drept urmare, a afirma ca studiul       religiei în 
>>?coala 
>>este o îndoctrinare, dovedeste faptul ca       viziunea clar 
>>anti-religioasa pe care o ofera ASUR nu este       nicidecum 
>>integrativa, 
>>ci una exclusivista. 
>>
>> 
>> ASUR: „se urmareste izolarea copiilor de orice       conceptie 
>>alternativa prin sfaturi de genul: sa ne alegem       prieteni 
>>credinciosi 
>>sau prin catalogarea drept 'pacatosi' a       celor care cred altfel 
>>decât 
>>ne învata Biserica Ortodoxa". 
>>
>> 
>> Biserica Ortodoxa Romana, prin rela?iile pe care le are       cu alte 
>>culte, atât din România, cât ?i din afara ?arii, nu       da dovada de 
>>exclusivism. Nicaieri în înva?atura       cre?tin-ortodoxa nu se 
>>precizeaza faptul ca cei care sunt de       alta religie sau confesiune 
>>sunt "pacato?i". Mai mult,       constatam ca pentru ASUR a fi ortodox 
>>înseamna       anti-stiintific, bigot, izolat. Desi liberali în 
>>gândire,       
>>membrii ASUR devin extrem de intoleranti si exclusivisti       când e 
>>vorba de religie. 
>>
>> 
>> ASUR: „profesorii de religie fiind la cheremul cultului       
>> respectiv 
>>(si al structurii teritoriale locale în special),       trebuie sa 
>>respecte întru-totul dogma bisericeasca. În caz       contrar, li se 
>>poate 
>>retrage avizul si îsi pierd automat       locul de munca." 
>>
>> 
>> Profesorii de religie nu se afla "la cheremul" nimanui       din 
>>structura Bisericii Ortodoxe Române când ace?tia predau       
>>disciplina 
>>religie în ?colile publice din ?ara noastra. Ei       sunt angaja?i ai 
>>unei institu?ii de înva?amânt ?i respecta       ca oricare alt 
>>profesor, 
>>regulamentele de organizare ale       acesteia, fundamentate pe Legea 
>>educa?iei nationale. Ora de       religie poate fi predata numai de 
>>personalul didactic       calificat ?i abilitat în baza protocoalelor 
>>încheiate între       Ministerul Educa?iei ?i cultele religioase 
>>recunoscute       oficial de stat (art. 18, alin. (3) din Legea 
>>educatie       
>>nationale). Cazurile de indisciplina ale profesorilor sunt       
>>sanctionate potrivit reglementarilor în vigoare. 
>>
>> 
>> ASUR: „si mai grav, copiilor, inclusiv celor din       clasele 
>> primare, 
>>li se repeta obsesiv despre 'pacat', 'iad'       si 'diavoli', 
>>inducîndu-li-se ideea ca nerespectarea cu       strictete a 
>>'poruncilor' 
>>îi condamna la 'osînda vesnica'. 
>>
>> 
>> Reprezentantii ASUR prezinta problema pacatului în mod       simplist 
>> si 
>>superficial, nu existential si social.       Libertatea omului nu este 
>>indiferen?a spirituala, ci       capacitatea acestuia de a alege valori 
>>care îmboga?esc via?a       persoanei ?i a comunita?ii umane. În acest 
>>sens, valorile       oferite de educa?ia religioasa sunt extrem de 
>>necesare,       întrucât ele reprezinta pentru tineri un reper 
>>spiritual       
>>esen?ial ?i un liant existen?ial între toate cuno?tin?ele       
>>dobândite 
>>prin studiul celorlalte discipline. Valorile       cultivate ?i 
>>virtu?ile 
>>încurajate în cadrul orelor de       religie sunt necesare sanata?ii 
>>spirituale a persoanei ?i a       comunita?ii. Religia îl înva?a pe 
>>copil 
>>?i pe tânar iubirea       fa?a de Dumnezeu ?i de oameni, credin?a, 
>>speran?a ?i       solidaritatea, dreptatea ?i recuno?tin?a fa?a de 
>>parin?i 
>>?i       fa?a de binefacatori, darnicia ?i harnicia, sfin?enia     
>>  
>>vie?ii, valoarea eterna a fiin?ei umane, binele comun ?i       
>>frumuse?ea 
>>sufletului profund uman, cultivat ?i îmboga?it       prin virtu?i si 
>>fapte 
>>bune. 
>>
>> 
>> ASUR: „Pentru evitarea potentialelor abuzuri împotriva       acelor 
>> copii 
>>care studiaza totusi religia, ASUR recomanda       parintilor 
>>urmatoarele: 
>>
>> • sa ceara referinte despre persoana care preda orele       de religie 
>> • sa solicite planurile lectiilor care urmeaza a fi       predate 
>>copiilor 
>>
>> • sa discute periodic cu copilul si sa îi explice de ce       la orele 
>> de 
>>religie i se predau lucruri în contradictie       flagranta cu cele 
>>învatate la celelalte materii 
>>
>> • sa fie atenti la aparitia unor modificari radicale de       
>>comportament a copiilor (dezvoltarea unor obsesii legate de       
>>moarte, 
>>de pacat, de iad, tulburari de somn sau de nutritie,       înstrainare 
>>de 
>>prieteni etc.) si, daca este cazul, sa       apeleze la consiliere 
>>psihologica." 
>>
>> 
>> Biserica Ortodoxa Româna, prin predarea religiei în       ?coala, 
>> propune 
>>modele viabile de bunatate ?i sfin?enie,       oferind tinerilor repere 
>>în 
>>via?a de familie ?i în viata       sociala. Educa?ia religioasa 
>>reprezinta 
>>un factor de       stabilitate ?i de comuniune în societatea româneasca 
>>?i       
>>nicidecum "dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de       pacat, 
>>de 
>>iad, tulburari de somn sau de nutri?ie,       înstrainare de prieteni". 
>>Ea 
>>apara ?i promoveaza identitatea       spirituala ?i demnitatea 
>>persoanei 
>>care traie?te astazi       într-o lume din ce în ce mai pluralista, 
>>confuza ?i       individualista din punct de vedere spiritual ?i 
>>social, 
>>unde       prinde tot mai mult contur un model degenerativ de viata în 
>>      
>>care sunt la moda: minciuna, ho?ia, corup?ia, în?elaciunea,       
>>tradarea, vulgaritatea, pornografia, violen?a de toate       tipurile 
>>etc. 
>>Toate acestea, însa, reprezinta negarea       valorilor crestine 
>>tradi?ionale. 
>>
>> 
>> Textul ASUR este vadit anti-cre?tin, de factura       umanist-ateista, 
>>când insinueaza ca Biserica sus?ine       adevarul în contrast cu 
>>?tiin?a. 
>>Anii grei ai dictaturii       comuniste, cu ateismul ei zis 
>>„stiintific" 
>>si impus în       ?colile de stat, contrar voin?ei unui popor religios, 
>>ne-au       înva?at sa nu mai dorim cultura fara credin?a, ?tiin?a fara 
>>      
>>spiritualitate, materie fara spirit, cunoa?tere fara       comuniune, 
>>filosofie fara speran?a ?i, îndeosebi, ?coala       fara suflet, adica 
>>educa?ie fara religie, mai ales la vârsta       întrebarilor 
>>existen?iale 
>>?i a formarii spirituale a       tinerilor. 
>>
>> 
>> ASUR: „Includerea din oficiu a elevilor la orele de       religie, 
>> fara a 
>>tine cont de opinia lor, încalca art 24, al       (1) si articolul 25 
>>din 
>>legea drepturilor omului." 
>>
>> 
>> Biserica propune, nu impune valori. Întrucât libertatea       
>> reprezinta 
>>un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educa?ia       religioasa 
>>trebuie 
>>asumata în mod liber, conform dorin?ei       parin?ilor ?i copiilor. În 
>>acest sens, Biserica a respectat       deciziile comunita?ilor locale, 
>>în 
>>concordan?a cu       prevederile articolului 26 alin (3) din Declara?ia 
>>      
>>Universala a Drepturilor Omului: "parin?ii au dreptul de       
>>prioritate 
>>în alegerea modului de educa?ie acordata copiilor       lor". Asadar, 
>>Biserica respecta si binecuvinteaza, în       acelasi timp, libertatea 
>>copiilor si a parintilor acestora. 
>>
>> 
>> 
>> Cu stima,
>> Dicu-Sava Cristian
>> www.dsclex.ro
>> http://arid.wordpress.com
>>
>


   

Raspunde prin e-mail lui