Ola!
Fun eu quen preguntou se a reunión será publica e se podía asistir (en calidade de ouvinte), mais en principio penso que non podo aportar moito (levo pouco nisto) pero sí coñecer mais e tentar ver que é o que podo facer.
De todos modos se non se pode porque só pode ir xente importante, pois nada. Supoño que xa contará a xente que considera que se vai quen queira será unha "feira" o relevante dese encontro.
Curiosamente, debo ser o mais novo da comunidade trasno. E tampouco confirmei que puidese ir xa que que eus saiba ainda non está fixada, ainda que si proposta.
Só quería asistir para coñecer mais.
Saudos a todos.

Danielmvillarino escribió:
O Martes, 20 de Xuño de 2006 18:34, José Ramom Flores d'as Seixas escribiu:
 
Outra cousa é como coordenar
esforzos, e como facer para que se vexa recoñecida a escura e paciente
labor dos tradutores trásnicos (ou trasnenses).
  
Trasnegos, no meu caso :-)

 
A nível global o movimento de SL é unha mistura de voluntários e empresas.
Eu non saberia cuantificar, mais unha boa parte dos desenvolvedores de SL
están pagados por empresas, como IBM, RedHat, Novel, Mandriva, etc. Sen o
seu apoio o movimento de SL seria unha sombra do que é. Na Galiza para que
o SL triunfe vai ser tamén necesário a axuda de empresas. Outra cousa é que
estas empresas deban acreditar no SL, e ademais que é necesário chegarmos a
unha boa relación entre a parte empresarial e a parte comunitária.
  
Ningúen o dubida. Pensemos simplesmente em que todo o recente auge das 
tecnoloxias d-bus (e demais em preparaçom polo freedesktop), asi como o 
desenvolvimento por inteiro de gnome, e boa parte os desenvolventes de kde, 
nom som voluntários no mesmo sentido que "tradutor voluntário", senom 
currantes baixo nómina de Ximian, Novell, Trolltech, etc.

 
Por último, in my not so humble opinion, para a reunión coa consellaria
seria imprescindíbel estaren os coordenadores, ou algun representante, dos
subproxectos GNOME, KDE e Mandriva.
  
Nacho, Xavier G. Feal, e das distros nom sei (Leandro, if i recall correctly).

 
Pode estar mais xente, mais se ha MOITA 
MÁIS xente, o asunto pode converter-se nunha feira.
  
Extramuros in illo tempore (hai duas semanas ±)... houbo unha breve conversa 
entra vários dos tradutores en activo ao longo de 2005-2006 da equipa de KDE 
co gallo de tentar quedar a tomar unhas cervejas. Eu entendo que moita gente 
o único que fai é moito balbordo, pero macho, se nom foi posíbel organizar un 
talher de traduçom na xgn, pensas que se han chegar a juntar 10 trasnegos? e 
o que é pior, vas-me fazer perder a oportunidade de soplar-lhe umha canha á 
Xunta?

Ja em sério: jbalvarez, jtario, nresa, xgf (+xv e mv), lregueiro, hrgandara, 
fgcastiñeira, e ti mesmo ... canta mais xente posteou nos últimos 6 meses?
Amais, umha vez concretada umha data e praça, pode por-se quorum...


 

_______________________________________________ Trasno mailing list tra...@ceu.fi.udc.es http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a