> Poden os membros esquerdos (e direitos) estar compostor por várias
> palabras?.

Si, usa o operador \s como separador.

Ten\sa\scerteza Tiene\sla\scerteza

>
> A pergunta ven motivada porque  o que ven a facer é o mesmo que o transpo:
> remprazar cadea_para_concordar condea_de_substituición, apoiando-se en
> ambos os dous casos nun ficheiro auxiliar que contén un dicionário.
>
> A diferenza entre os dicionários é que no teu formato non hai separador
> explícito entre as cadeas antiga e nova, mentres que no de transpo empregan
> o "=", o que permite pór cousas como:
> Ten a certeza que = Ten a certeza de que
>
> e, a falta de comprobá-lo, co formato sen separador:
> Ten a certeza que Ten a certeza de que
> debe remprazar todas as aparicións de "Ten" con "a certeza que Ten a
> certeza de que",
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a