O Xoves, 3 de Agosto de 2006 17:42, Xabi G. Feal escribiu:
> Búscase experto en expresións regulares para resolver o principal erro do
> normativizador.
>
> -Se a palabra a normativizar (ou o morfema) ten un operador como os que
> usan en KDE (por exemplo, conselle&ría), ¿que se pode facer para que omita
> estes operadores e polo tanto tamén normativicen os termos con operador?
>
> Doutro xeito o ficheiro quedaría normativizado salvo estes termos.

Idea basta:
Dado que o &, _ ou ~ é sempre o mesmo marcador de atallo dependendo do tipo de 
proxecto, hai que saber cal é (desde a liña de comandos).
A continuación, procurá-lo na expresión a concordar, e se se atopa, recordar 
cal é o seguinte carácter, e facer unha cópia temporal da expresión.
Tras facer o reemprazamento, colocar o marcador diante do primeiro carácter da 
nova expresión que sexa o que era o marcador. Se non o hai, non colocar nada.
Isto pode valer se a procura das regexps é feita liña por liña.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfnzqFzzcuR.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a