O Mércores, 2 de Agosto de 2006 21:18, Xabi G. Feal escribiu:
> Por certo, están ambos adaptados á sintaxe gettext ou son versión orixinal
> para texto en limpo?

Por partes:
./trans_ofic depende dunha infra-estrutura composta por vários ficheiros perl. 
Un deles examina o ficheiro po extraindo as cadeas que compoñen os msgstr 
para un ficheiro temporal, o seguinte (o do exemplo), fai a transliteración 
en si, e un terceiro recompón o ficheiro po, engadindo-lle un "_gal" ao nome.
O guión perl usado no exemplo traballa sobre textos, é a convinación cos 
outros dous a que fai a adaptación para ficheiros de gettext.

Na versión de Berto, vai todo incorporado, facendo-se a transliteración 
segundo se van distinguindo as cadeas como comentários, preámbulo, partes de 
msgid, ou partes de msgstr non preambular. Portanto, só val para ficheiros 
gettext.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpVeFhu8F4Fx.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a