O Domingo, 30 de Xullo de 2006 11:48, Xabi G. Feal escribiu:
> Non pasa nada, non custou esforzo.
>
> Ademais semella que o transpo aínda non o fixeron, xa que non publicaron
> ningunha versión polo de agora.

Acaban de responder en kde-i18n-doc á pergunta de como obté-lo: hai que ir ao 
bruto, directo ao cvs.

cvs -z3 -d:pserver:anonym...@cvs.savannah.nongnu.org:/sources/transpo co 
transpo
cvs checkout: Updating transpo
U transpo/COPYING
U transpo/README_NOW
U transpo/TODO
U transpo/transpo
U transpo/transpo-da2nb.dict
U transpo/transpo-nn2nb.dict
U transpo/transpo.1
U transpo/transpo.dict.5
cvs checkout: Updating transpo/tools
U transpo/tools/ReverseDict
U transpo/tools/dictlint
[marce@marce-villarino][09:20:21]

E resulta que en README_NOW pom:

TransPO is NO LONGER DEVELOPED USING THIS CVS REPOSITORY.

It now uses a subversion repository on skolelinux' developer server.

svn co svn://developer.skolelinux.no/home/zerodogg/svn/transpo/

Pero deste repositorio non fun quen de obté-lo.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfzkhrl2gSj.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a