O Martes, 1 de Agosto de 2006 12:33, Daniel Muñiz Fontoira escribiu:
> e como se usa?? é específico de kde?

Consultar Instruzóns.

>  cando unha xuntanza, seminaro... para explicar, comentar... ferramentas de
> tradución? Saudos

Eu pola miña banda estes días ando liado. Como moito se alguén me explica como 
se graba un vídeo (con son) poderia facer un "how-to do it marce's way".-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpfWzuwPuS5V.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a