Ola outra vez,
vexo que debería ter posto nalgúns casos a opción que eu escollin para
a tradución de Inkscape e noutros casos citar o contexto no que
apareceu, ou se solicitaba a tradución coma verbo, coma nome ou
ambolos dous.

On 8/9/06, Jacobo Tarrio <jtar...@trasno.net> wrote:
El miércoles, 9 de agosto de 2006 a las 13:39:20 +0200, Leandro Regueiro 
escribía:

 Omito as que non sei, as que están repetidas ou as que estean xa no
glosario do Trasno.

> format = formatar, formatear?

 Formatar.

No meu dicionario aparece formatear...

> zoom

 Aumentar ou ampliar.

Eu usei achegar e alonxar para zoom in e zoom out. No resto deixei
zoom porque no diccionario di que zoom é un aparello que se usa para
ampliar... Tamén se poderia usar ampliacion...

> pattern

 Patrón (e "template" tamén é "patrón").

pattern = Patrón, estándar, tesela, mosaico. Sobra algún ¿non?

> preview

 Previsualizar, previsualización.

> reference

 Referencia, ¿non?

Coma verbo supoño que sería referirse a

> rename

 Cambiar o nome (non hai "renomear").

No meu diccionario aparece renomear citando o seu uso na informática

> gradient

 Gradiente.

Traducindo o Inkscape vin que se usaba degradado. Confirmeino
consultando a tradución do gimp.

> palette

 Paleta (a dos pintores, non a dos albaneis).

> resolution

 Resolución (de pantalla, de impresión).

> indent

 Nun texto: sangrar. Derivado: sangría.

Máis abaixo falaron de indentar. Eu prefiro sangrar, pero deixamos
indentar coma opción alternativa? eu diría que non...

> render

 Representar, debuxar.

Preguntaba polo uso que se fai coma renderizar...

> justify

 Xustificar (un texto).

> fullscreen

 Pantalla completa.

> metadata

 Metadatos (neoloxismo).

> portrait

 Retrato

> landscape

 Apaisado (orientación do papel)

> clear

 Borrar, limpar, despexar.

e baleirar tamén

> attribute

 Atributo.

máis abaixo citaban característica...

> toggle

 Cambiar, conmutar.

alguén engadiu activar/desactivar

> trace

 Trazar, calcar, seguir.

delinear ou algo así non vale, ¿non? vino nunha parte de Inkscape na
que a partir dun mapa de bits extrae un camiño (path), ou sexa que
vectoriza a imaxe. Poderiase usar vectorizar?

> flip

 Invertir, virar.

será inverter...

> bitmap

 Mapa de bits.

> canvas

 Lenzo.

> scrollbar

 Barra de desprazamento

> match

 Coma verbo: encaixar, coincidir, buscar.

 Coma nome: coincidencia, correspondencia.

citaban ocorrencia noutra mensaxe...

> tile

 Mosaico, azulexo.

tesela podería valer, pero para o contexto no que aparece en Inkscape
non me convence ningunha. Alí falan de clonar obxectos... Non sei como
explicalo, podedes baixar o Inkscape e ir ó menú Editar -> Clonar ->
Create tiled clones...

> guideline

 Guidelines: Liñas mestras, directivas, normativa, orientacións.

non Inkscape hai unhas liñas que sacas das regras e serven para guiar
ou algo así. Eu usei liñas de guía

> highlight

 Resaltar.

e resalte tamén. Falaban de realzar, pero non caio en cal é o substantivo...

> skew

 Inclinar.

> regular

 Normal.

> handles = os chismes estes que aparecen no lenzo ó redor dunha figura

 Asas.

Si, non se me ocorre nada mellor, agás tiradores para casos
particulares nos que non valen as asas...

> plotter

 Plotter (é un tipo de impresora que se inventou para debuxar planos, e
hoxe en día emprégase tamén para facer carteis e para recortar vinilo).

tamén falaba do que fai "plot", trazador poderia valer...

> plot = representar?

 Debuxar, trazar.

e representar non? "plot the sin(x) function"

> standalone = independiente?

 Independiente.

> check = comprobar, marcar un cadro, verificar?

 Comprobar, marcar.

e sigo engadindo verificar...

> step??? paso, nivel?
 Paso.
alguen dixo etapa, que tamen me parece ben


> misc
> miscellaneous

 Varios, variados.

e miscelánea que comentou alguén. Ainda me parece máis axeitado.

> publisher

 Editor (dun libro)

e se non é dun libro senon dun documento...

> clockwise

 Na dirección (¿no sentido?) das agullas do reloxo.

falaban de sentido horario e antihorario. No meu diccionario non
veñen, pero supoño que poderemos estender o galego, que se ten que
adaptar ós novos tempos...

> counterclokwise

 Na dirección (¿?) contraria á das agullas do reloxo.

> frame = fotograma, marco, cadro??

 Marco, fotograma.

> display = visualización

 Pantalla, visualizar, visualización.

> segment = sector

 Segmento (de liña).

No Inkscape tiven que usar sector, para os sectores coma os dos
diagramas de sectores

> cue = sinal

 Si, emprégase no teatro, cine, TV e radio.

falaban da marca do punteiro cando cambia para seleccionar ou algo
así. Non se me ocorre nada mellor.

border = contorno, bordo

deselect = deseleccionar

extrude = extruir, extrudir. Extrusión si que existe, pero non sei cal
é o verbo...

grid = grella, reixa. Eu usei reixa...

overlap = sobrepoñer, superpoñer

row = fila, liña. Creo que poderíamos quedar só con fila

scroll = desprazar?? scroll with the mouse. the scroll button of the mouse...

set = establecer, configurar, axustar, marcar un cadro

snap = axustar. Creo que non. Mellor pegarse, ou engancharse. Fala de
cando unha ventá se snap a outra ou a un bordo da pantalla...

switch = trocar, comutar, cambiar, mudar, interruptor

template = Patrón, modelo

tutorial = titorialIsto é todo por agora rapaces...

Ata logo,
          Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a