O Mércores, 23 de Agosto de 2006 15:05, Leandro Regueiro escribiu:
> On 8/23/06, Jacobo Tarrio <jtar...@trasno.net> wrote:
> > El miércoles, 23 de agosto de 2006 a las 14:04:06 +0200, Leandro Regueiro 
escribía:
> > > Jacobo, ¿os nomes de cidades, paises, codificacións que hai no ficheiro
> > > .po do firefox están comprobados dalgún xeito ademais dese de dicir que
> > > a ti che parecen os correctos?
> >
> >  Creo que no principio púxenos baseándome nunha lista que fixera o SNL da
> > UVigo (creo lembrar) e que despois completei os nomes segundo me parecía
> > que eran e guiándome polo portugués.
>
> Haise que poñer a facer unha lista completa e corrixida de tódalas
> traducións deste tipo de cousas. Por agora podedes ir aportando
> catálogos .po, páxinas con listas de paises, moedas, linguas, rexións,
> codificacións, zonas horarias, etc. para ir xuntando. Despois xa
> veremos que traducións lle damos.
Nota: colaborar coa galipedia de paso, que esta informazón é mais útil do que 
parece.

Amais dos .po que antes comentei, creo lembrar que en kdelibs/ hai un chamado 
algo asi como timezones,po que asi polo nome, debe axustar-se de abondo a 
isto que dis.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp04pjrMQzcF.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a