O Mércores, 23 de Agosto de 2006 15:43, Leandro Regueiro escribiu:
> > Nota: colaborar coa galipedia de paso, que esta informazón é mais útil do
> > que parece.
> >
> > Amais dos .po que antes comentei, creo lembrar que en kdelibs/ hai un
> > chamado algo asi como timezones,po que asi polo nome, debe axustar-se de
> > abondo a isto que dis.
>
> Evidentemente. Xa tiña pensado que se isto se botaba para adiante,
> lles iriamos pedir axuda a eles para consensuar as traducións e todo
> iso. Pero o que boto en falta é un organismo oficial que nos poida
> axudar, ou algo. É incrible os sitios nos que se poderian usar estas
> traducións. Traducimos unha vez de serve para vinte ou trinta sitios
> (non tantos dende logo, pero son moitos).
Hai unh lista de correo aloxada en mancomun, chamada Ferramentas necesarias 
para a localización de novos proxectos ao galego 
<ferramentas_e_estratexias_de_traducion_ao_gal...@mancomun.org>
onde se cadra, ainda que o dubido, pode ser que se obteña algo de axuda.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpk8DoQLcUf9.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a