O Martes, 12 de Setembro de 2006 21:35, Leandro Regueiro escribiu:
> Como anda a cousa de facer o glosario a partir do .po de KDE, Marce?
Pois o dicionário inglés-galego enxendrado por marce vai indo asi:
Etapa 1: Filtrar a lista de palabras para quedar só com vocábulos ingleses 
válidos.
Completa en aproximadamente un 50%.
Etapa 2: Filtrar a lista resultante para eliminar formas derivadas (plurais, 
conxugacións, adverbios, etc)
Sen comezar
Etapa 3: Definir.
Sen comezar.

Teria ido mais rápido (a etapa 1 non leva moito esforzo que se diga), pero 
entretivem-me co assunto DocBook, e comecei coa documentación de KDE.
Ainda assi, espero ter rematado coa etapa un para primeiros de outubro, cando 
volte das duas semanas de vacacións que tenho (dias 18 a 1)

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpy9tWbi5IEt.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a