"shred" é un proceso mediante o cal un ficheiro é sobrescrito repetidas veces 
(penso que con ceros), para máis ou menos garantir a súa destrución. Atópase 
este verbo en Kgpg.
Non aparece tradución de "shred" en nengún dos dous glosarios.
Segundo "wordreference", a tradución é:
> shred [ʃred]
> I  nombre
> 1   (de papel, tela) tira
> 2   figurado pizca: there is not a shred of proof, no existe ni la más
> mínima prueba
>
>   II  verbo transitivo
> 1   (papel) triturar
> 2   (verduras) cortar en tiras
Só triturar parece ser adaptada ao caso (no entanto o ficheiro represente un 
orixinal en papel).
Até agora foi traducido como "destruir" ou "triturar", en esencia.

Que alternativas se vos ocorren?


-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpMykVSiETVZ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a