Widget, Gadget, Desklet e ata certo punto Plasmoids refírense o mesmo concepto 
só que producido con distintas tecnoloxías. Deberíase usar un termo xenérico 
para todos eles ou mellor non traducir?.

'aplicacionciñas' aparece xa en KDE cun significado similar pero resulta un 
tanto complicado pero non dou acertado con nada mellor. Suxerencias?. 

PD: Plasma sáese! bo!, KDE4 sáese.

Responderlle a