O Luns, 7 de Abril de 2008, Miguel Branco escribiu:
> En canto ó que propós, supoño que xa me coñecedes por ser un defensor da
> norma da RAG, inda que discrepe de certos puntos ( e importantes). Así que
> o apartado que de 'escollas extranormativas' é unha dor de moas para min.

Si, e como isto é importante (para evitar que cando se troque de tradutor un 
programa/módulo se perda tempo en repasar todo), convén chegar a un acordo 
entre cabaleiros.
Estiven a pensar nisto, e penso que este enunciado pode ser de aplicación:
"Unha escolla normativa válida é aquela variante da norma tal que para pasar a 
outra alternativa da norma abonde facer unha procura e substitución ± 
sistemática dunha subcadea nun texto".
Exemplo: de -ble a -bel (análogo para a inversa): com afecta ao tilde da vogal 
previa, hai que facer cinco subtitucións: [a,e,i,o,u]ble por [á,é,í,ó,ú]bel
"Unha escolla de estilo é a expresión escollida para traducir un texto, de 
entre varias alternativas de tradución" Exemplo:
"Non foi posíbel" <---> "Non se puido". Tamén se pode parar á outra alternativa.
A de -zón, -tón, -són (excepto ocasión) e -xón son semellantes. De feito agora, 
cando as reverto, fágoo co diálogo de Procura e substitución.

Penso que vou adicarlle outro pouco de tempo á "Marce's style guide"

> A 
> miña filosofía é que a norma ten que estar basada na realidade lingüistica
eu nunca escoitei a ninguén dicir "amosar" ;-)

> cos que
> somos e coa cantidade de tradución que temos por facer non creo que sexa
> hora de rifar pola normativa. Cada un que vaia traducindo como poida/queira
> namentres as cousas teñan sentido.

Hai craváchela!" Non somos tantos (nen xuntando todos os grupos) como para 
permitirnos levarnos apuñalarnos entre nós,  e creo que tampouco podemos 
permitirnos facer unha "limpeza étnica" das traducións (a non ser que saques un 
concurso público, clarostá).

> Saúdos, e que vos libredes desta peste de gastrointerite, que eu xa non
> podo. lol.
Primperam, meu amigo, moito primperam  e moi pouca agua e a sorbiños.....-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a