O Martes, 8 de Abril de 2008, baleato  escribiu:
> Dacordo. A ver qué vos parece isto entón.

Correcto, por min xa tardas.

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a