Tamén se usa argallar, argalleiro... par aunha persoa que anda a maquinar cousas.Miguel Branco escribiu:
On Sunday 15 June 2008 19:56:46 you wrote:

 > 2008/6/15 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:

 > > buff, éche éche.eu non dou con nada. + info:

 > >

 > > Jargon File

 > > frobnicate

 > > frobnicate /frob'ni-kayt/ vt. [Poss. derived from {frobnitz}, and

 > > usually abbreviated to {frob}, but `frobnicate' is recognized as the

 > > official full form.] To manipulate or adjust, to tweak. One frequently

 > > frobs bits or other 2-state devices. Thus: "Please frob the light

 > > switch" (that is, flip it), but also "Stop frobbing that clasp; you'll

 > > break it". One also sees the construction `to frob a frob'. See {tweak}

 > > and {twiddle}.

 > >

 > > Usage: frob, twiddle, and tweak sometimes connote points along a

 > > continuum. `Frob' connotes aimless manipulation; `twiddle' connotes

 > > gross manipulation, often a coarse search for a proper setting; `tweak'

 > > connotes fine-tuning. If someone is turning a knob on an oscilloscope,

 > > then if he's carefully adjusting it, he is probably tweaking it; if he

 > > is just turning it but looking at the screen, he is probably twiddling

 > > it; but if he's just doing it because turning a knob is fun, he's

 > > frobbing it. The variant `frobnosticate' has been recently reported.

 > >

 > > On Sunday 15 June 2008 11:25:42 mvillarino wrote:

 > > > Olá,

 > > >

 > > > estou con problemas en dous ficheiros de extensións de Kipi, o de

 > >

 > > pisasaweb

 > >

 > > > e o de flickr.

 > > >

> > > En ambos os dous aparece "Frob", sen moito contexto. As mensaxes son as

 > > >

 > > > seguintes:

 > > >

 > > >

 > > >

 > > > @extragear-graphics/kipiplugin_flickrexport

 > > >

 > > > #: flickrtalker.cpp:142

 > > >

 > > > Getting the Frob

 > > >

 > > > #: flickrtalker.cpp:516

 > > >

 > > > Invalid Frob

 > > >

 > > >

 > > >

 > > > @extragear-graphics/kipiplugin_picasawebexport

 > > >

 > > > #: picasawebtalker.cpp:576

 > > >

 > > > Invalid Frob

 > > >

 > > >

 > > >

 > > > A definición de "Frob" en foldoc é a seguinte:

 > > >

 > > > frob

 > > >

 > > > /frob/ 1. [MIT] The TMRC definition was "FROB = a protruding arm or

 > > >

> > > trunnion"; by metaphoric extension, a "frob" is any random small thing;

 > >

 > > an

 > >

 > > > object that you can comfortably hold in one hand; something you can

 > > > frob

 > > >

 > > > (sense 2). See frobnitz.

 > > >

 > > > 2. Abbreviated form of frobnicate.

 > > >

 > > > 3. [MUD] A command on some MUDs that changes a player's experience

 > > > level

 > > >

> > > (this can be used to make wizards); also, to request wizard privileges

 > > > on

 > > >

> > > the "professional courtesy" grounds that one is a wizard elsewhere. The

 > > >

> > > command is actually "frobnicate" but is universally abbreviated to the

 > > >

 > > > shorter form.

 > > >

 > > >

 > > >

 > > > Algunha idea?

 > > >

 > > > --

 > > >

 > > > Best regards,

 > > >

 > > > MV

 >

 > Da definición de Miguel, a min sóame a "estrebillar" XD Polo menos era o

 > que me dicía meu pai cando lle collía as ferramentas "¿Qué andas

> estrebillando? como rompas algho póñote a andar!". Pero paréceme que non se

 > vai adaptar ben (nin sei se aparecerá en ningún dicionario :P )

si señor, estrebellar, dicimos aquí. ser un estrebellante tamén o usamos. Outra similar é a de 'fedellar'. No contexto que indicas, eu case optaría por ser conservador e poñer 'axuste': 'aplicando o axuste' e 'Axuste non válido'.

Responderlle a