O Xov, 26-06-2008 ás 23:36 +0200, bandua escribiu:
> 'Duende' non existe en galego, pódelo comprobar no VOLGA
> (http://www.realacademiagalega.org/volga/index.jsp). Para 'goblin' eu
> empregaría simplemente 'Demo'.
> 
> Como anotación, fas as tradución na orde errada; sería 'Dragón
> Loitador' e non 'Loitador Dragón', non sendo que lle queiras dar un
> tono enfático,lol.

O caso é que eles escriben Drake Fighter, o cal significa que están a
usar "Drake" coma adxectivo de "Fighter", como a miúdo fan nas cartas
Magic, así que eu insisto na miña opción de Loitador dragón. Co resto
das correccións estou completamente dacordo.

> Hai algunha outra cousa q poño polo medio.
> 
> 
> Abur!
> 
> 
> 2008/6/26, Adrián Chaves <adriyeticha...@gmail.com>:
>     O Xov, 26-06-2008 ás 17:55 +0200, Leandro Regueiro escribiu:
>     
>     Contestarei baseándome nos debuxos.
>     
>     > Bats
>     Morcegos
>     > Vampire Bat
>     Morcego chuchasangue (Vampiro non me parece axeitado, xa que
>     vampiro
>     sóame máis aos que teñen forma humana)
>     > Blood Bat
>     Morcego sanguinario
>     >
>     > Drakes
>     
>     
>     Dragóns
>     
>     
>     si, Drake: archaic: a dragon [Middle English drake, Old
>     English draca]
>     
>     > Armageddon Drake
>     Dragón da Apocalipse (Podería ser apocalíptico, pero que
>     carallo, en
>     galego o artigo quédalle xenial)
>     > Drake Burner
>     Dragón de lume
>     > Drake Flare
>     Dragón chameante
>     > Drake Flameheart
>     Dragón de corazón ardente
>     
>     > Fire Drake
>     Dragón incendiario
>     > Inferno Drake
>     Dragón infernal
>     > Drake Clasher
>     
>     Dragón de pelexa (lin que clasher era o que "crea conflicto")
>     > Drake Gladiator
>     Gladiador dragón
>     > Drake Enforcer
>     Protector dragón (http://pt.wiktionary.org/wiki/enforce non
>     atopei unhaverba máis axeitada)
>     
>     umm, enforce é obrigar a alguén a cumprir algo en contra da
>     súa vontade. 'Dragón opresor'?
>     
>     
>     > Drake Slasher
>     
>     
>     Perforador dragón (Slash é un corte rápido e penetrante)
>     
>     slash: a sharp movement made with a knife, etc. in order to
>     cut sb/sth. 
>     
>     
>     > Drake Warden
>     Gardián dragón
>     > Drake Fighter
>     Loitador dragón
>     > Drake Warrior
>     Guerreiro dragón
>     > Drake Blademaster
>     Mestre de espadas dragón (En realidade sería mestre de follas
>     de
>     espadas, pero sóame coma o cú)
>     > Drake Glider
>     Planeador dragón (No digalego "planear" non aparece con tal
>     significado,
>     así que se alguén sabe se está ben ou non, que me corrixa.
>     Isto
>     recórdame ás cartas Magic, unha frase que lin nelas e que me
>     marcou: A
>     verba que os trasgos utilizan para volar, tradúcese máis ben
>     coma "caer
>     lentamente")
>     > Sky Drake
>     
>     
>     Dragón volador
>     
>     é voar, non volar, así que 'voador'
>     
>     
>     > Hurricane Drake
>     Dragón dos ceos (tradución libre)
>     >
>     >
>     > Dwarves
>     Ananos
>     > Dwarvish Fighter
>     Loitador anano
>     > Dwarvish Steelclad
>     Anano con armadura ("armado" cambia o significado)
>     > Dwarvish Lord
>     Señor anano
>     > Dwarvish Guardsman
>     Gardián anano
>     > Dwarvish Stalwart
>     Valente anano
>     > Dwarvish Sentinel
>     
>     
>     Centinela anano
>     
>     centinela > sentinela: é o correcto
>     
>     
>     > Dwarvish Runemaster
>     Mestre de runas anano
>     > Dwarvish Thunderer
>     Tronador anano
>     > Dwarvish Thunderguard
>     Garda tronador anano
>     > Dwarvish Dragonguard
>     Cazadragóns anano
>     > Dwarvish Ulfserker
>     Ulfserker anano
>     (Ulfserker non o escoitara na vida, pero berserker si, e creo
>     que o
>     mellor é non traducilo, aínda que é algo coma "fanático". O
>     "estado
>     berserker" creo que aparecía nun xogo d'O Señor dos Aneis, e
>     non o
>     traducían)
>     > Dwarvish Berserker
>     Berserker anano
>     > Goblins
>     Duendes (non aparece en digalego, pero en portugués é igual)
>     > Goblin Spearman
>     Lanceiro duende
>     > Goblin Impaler
>     Empalador duende ("empalar" aparece no digalego)
>     > Goblin Rouser
>     Exaltador duende
>     > Wolf Rider
>     Xinete duende (sei que non se parece ao orixinal, pero
>     paréceme o máis
>     axeitado)
>     > Goblin Knight
>     Cabaleiro duende
>     > Direwolf Rider
>     Noble duende (A tradución literal sería "duende montado nun
>     lobo
>     terrible")
>     > Goblin Pillager
>     Saqueador duende
>     
>     >
>     > Ata logo,
>     >          Leandro Regueiro
> 

Responderlle a