Ola de novo. Vin que aparecian certas evolucións nalgunhas campañas do
xogo de unidades das razas das que estamos discutindo.
http://www.wesnoth.org/units/1.4/C/mainline.html nas ligazóns da
esquerda. Recompileinas todas (teñen a campaña na que o vin á súa
beira):

> Dread Bat <--Under the Burning Suns
Morcego terrorífico??


> Dwarvish Arcanister <--The Sceptre of Fire
> Dwarvish Miner <--The Sceptre of Fire
Anano mineiro

> Dwarvish Scout <--Under the Burning Suns
Anano explorador?
> Dwarvish Pathfinder <--Under the Burning Suns
> Dwarvish Explorer <--Under the Burning Suns
explorador?

> Dwarvish Masked Fighter <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Masked Steelclad <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Masked Lord <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Masked Thunderer <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Masked Thunderguard <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Masked Dragonguard <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Witness <--The Hammer of Thursagan
testigo, observador?
> Dwarvish Annalist <--The Hammer of Thursagan
> Dwarvish Loremaster <--The Hammer of Thursagan
mestre de tradicións


Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a