Ola,
debido a que o que non está freando agora mesmo é que as unidades e
mailos seus ataques non teñen un nome fixado para facer traducións
consistentes, teremos que ir debatendo os nomes. Primeiro comezaremos
cas unidades e despois os ataques. Podedes ver as unidades dispoñibles
en http://www.wesnoth.org/units/1.4/C/mainline.html . Aquí vai o
primeiro envío:

Bats
Vampire Bat
Blood Bat

Drakes
Armageddon Drake
Drake Burner
Drake Flare
Drake Flameheart
Fire Drake
Inferno Drake
Drake Clasher
Drake Gladiator
Drake Enforcer
Drake Slasher
Drake Warden
Drake Fighter
Drake Warrior
Drake Blademaster
Drake Glider
Sky Drake
Hurricane Drake


Dwarves
Dwarvish Fighter
Dwarvish Steelclad
Dwarvish Lord
Dwarvish Guardsman
Dwarvish Stalwart
Dwarvish Sentinel
Dwarvish Runemaster
Dwarvish Thunderer
Dwarvish Thunderguard
Dwarvish Dragonguard
Dwarvish Ulfserker
Dwarvish Berserker

Goblins
Goblin Spearman
Goblin Impaler
Goblin Rouser
Wolf Rider
Goblin Knight
Direwolf Rider
Goblin Pillager


Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a