O Xov, 03-07-2008 ás 00:43 +0200, victor portela escribiu:
> Debido a circunstancias personáis tardei máis da conta en dar a miña
> opinión, pido desculpas ^^
> Velaí a miña opinión sobre a tradución da seguinte lista de unidades
> 
> 
> 
> 2008/6/30 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>     On Mon, Jun 30, 2008 at 2:38 PM, Leandro Regueiro
>     <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
>     
>     > Elves
>     Elfos
>     
>     > Elvish Archer
>     Elfo arqueiro / arqueiro élfico

>     
>     > Elvish Marksman
>     Elfo tirador / tirador élfico
>     
>     
>     > Elvish Sharpshooter
>     Elfo tirador certeiro
> Elfo francotirador - francotirador élfico (o de elfo tirador certeiro
> queda fatal segundo a miña opinión XD )
Tirador de élite élfico / Elfo tirador de élite (típico nome de
videoxogo)
>     
>     > Elvish Ranger
>     Elfo Silvano (gardabosques non me gusta moito)
> Non sei de onde sacaches o de silvano perdo queda xenial XD
> curiosamente ainda que queda dpm, esta tradución libre fai que non lle
> acaia ben o termo de élfico (silvano élfico soa forzadísimo ^^)
Elfo silvano
>     
>     
>     > Elvish Avenger
>     Elfo vingador??
> pódelo chamar elfo vingador ou vingador élfico, coma vos pareza, eu
> poño ó final a miña opinión sobre se é mellor chamar elfo ou élfico,
> non sei por que pos interrogacións, non é un nome raro e aséntaselle
> ben a tradución XD
Vingador élfico / Elfo vingador
>     
>     
>     > Elvish Fighter
>     Elfo loitador / loitador élfico
>     
>     > Elvish Captain
>     Elfo capitán
> Capitán elfo/élfico ---> a miña opinión persoal, vale, gústame máis a
> idea de por antes a raza el despóis o tipo de unidade, e o normal é
> esixir coherencia, pero a ver,tanto elfo capitán coma elfo mariscal
> sonan coma o cu ^^ queda moitísimo mellor capitán elfo e martiscal
> elfo pero con diferencia
Capitán elfo/élfico (no caso de "títulos" prefiro "elfo")
>     
>     
>     > Elvish Marshal
>     Elfo mariscal
> Mariscal elfo/élfico
Mariscal elfo/élfico
> 
>     
>     
>     > Elvish Hero
>     Elfo heroe / heroe élfico
Heroe elfo/élfico
>     
>     > Elvish Champion
>     Elfo campión / campión élfico
Campión élfico / Elfo campión
>     
>     > Elvish Lady
>     Elfa Nobre ou elfa señora / Nobre élfica ou señora élfica
>     (prefiro nobre a señor/a... ainda que sexa menos literal)
Dama elfa/élfica
>     
>     > Elvish Lord
>     Elfo señor ou elfo nobre / Nobre élfico ou señor élfico
>     (prefiro nobre a señor/a)
Nobre elfo/élfico (plantexeime elixir Lord, xa que coma título
nobiliario inglés non ten por que traducirse, pero nobre parece
axeitado)
>     
>     > Elvish High Lord
>     Elfo Alto Nobre ou elfo gran señor / Alto Nobre élfico ou gran
>     señor élfico (prefiro nobre a señor/a)
Lord elfo/élfico (creo que soa a evolución de Nobre, aínda que estaría
ben saber os "rangos" de nobreza que hai en galego (fidalgo, conde,
etc.)
>     
>     > Elvish Scout
>     Elfo explorador / explorador élfico
Explorador élfico / Elfo explorador
>     
>     > Elvish Rider
>     Elfo xinete / xinete élfico
Xinete élfico / Elfo xinete
>     
>     > Elvish Outrider
>     Literalmente é escolta, batedor ou guía. Quedamos con elfo
>     escolta?
> Explorador élfico ou elfo explorador, prefíroo a escolta, non é por
> leva-la contraria, senon porque me soa mellor
Escola élfico / Elfo 
>     
>     
>     > Elvish Shaman
>     Elfo xamán / xamán élfico

>     > Elvish Druid
>     Elfo druida / druida élfico
> 
>     > Elvish Shyde
>     Teño a idea de que é algo relacionado ca timidez, así que elfa
>     asustadiza, elfa fuxidia, elfa tímida ou algo así...
> Fada elfa ou fada élfica, non sei, como Shyde non aparece nada e ten
> que ter un nome acorde co tipo de unidade que é, ou sexa de nibel 3
> por enriba de xamanes e druidas

>     
>     > Elvish Sorceress
>     Elfa Feiticeira / feiticeira élfica
>     
>     > Elvish Enchantress
>     Elfa encantadora / Encantadora élfica
>     
>     > Elvish Sylph
>     Elfa Sílfide / Sílfide élfica
>     
>     > Corrupted Elf <--Under the Burning Suns
>     
>     Elfo corrompido
> Elf non ten tradución alternativa de élfico, decidamos o que decidamos
> ten que ser elfo de todas todas para esta unidade 
> 
>     
>     
>     > Desert Archer <--Under the Burning Suns
>     
>     Arqueiro do deserto. Os demais iguais, seguindo as traducións
>     de
>     enriba, pero con "do deserto" despois
Moi marines se nos poñen os programadores...
>     
>     
>     > Desert Marksman <--Under the Burning Suns
>     > Desert Sharpshooter <--Under the Burning Suns
>     > Desert Ranger <--Under the Burning Suns
>     > Desert Avenger <--Under the Burning Suns
>     > Desert Fighter <--Under the Burning Suns
>     > Desert Captain <--Under the Burning Suns
>     > Desert Marshal <--Under the Burning Suns
>     > Desert Hero <--Under the Burning Suns
>     > Desert Champion <--Under the Burning Suns
>     > Desert Hunter <--Under the Burning Suns
>     
>     Cazador do deserto
>     
>     > Desert Sentinel <--Under the Burning Suns
>     
>     Sentinela do deserto
>     
>     > Desert Prowler <--Under the Burning Suns
>     
>     Merodeador do deserto (merodeador non ven no digalego)
>     
>     > Desert Scout <--Under the Burning Suns
>     
>     Explorador do deserto
>     
>     > Desert Horseman <--Under the Burning Suns
>     
>     horseman é home a cabalo, pero isto é un elfo, non un home...
> Elfo a cabalo... tan difícil é? XD igual se trabucaron os
> desarrolladores
Elfo a cabalo do deserto, entón?
>     
>     
>     > Desert Rider <--Under the Burning Suns
>     > Desert Outrider <--Under the Burning Suns
>     > Desert Shaman <--Under the Burning Suns
>     > Desert Druid <--Under the Burning Suns
>     > Desert Shyde <--Under the Burning Suns
>     > Desert Star <--Under the Burning Suns
>     
>     Estrela do deserto
>     
>     > Divine Avatar <--Under the Burning Suns
>     
>     Avatar do deserto (segundo digalego é unha dividinidade que
>     descendeu á terra)
> totalmente dacordo 
> 
>     
>     
>     > Divine Incarnation <--Under the Burning Suns
>     
>     Encarnación divina
>     
>     > Kaleh of the Quenoth Elves <--Under the Burning Suns
>     
>     Kaleh dos elfos de quenoth
> Acordate de por ben as maiúsculas cando traduzas ;)
Kaleh dos elfos de Quenoth, supoño
> 
>     
>     
>     
>     > Gryphons
>     grifóns
>     
>     > Gryphon
>     grifón
>     
>     > Gryphon Rider
>     Xinete de Grifón
Xinete de grifón
>     
>     > Gryphon Master
>     grifón amo, grifón señor...
Mestre de grifóns
>     
>     > Sleeping Gryphon <--Heir to the Throne
>     
>     Grifón durmido
>     
>     
>     > Woses
>     woses (deixalo sen traducir a falta dunha idea mellor)
Supoño que pór Ent podería levar a problemas de copyright... De todos
xeitos, nun futuro non estaría de más plantexarse tradución.
>     
>     > Wose Sapling <--The Rise of Wesnoth
>     
>     como se chaman as cousas que se plantan para repoboar bosques.
>     senón wose novo
>     
>     > Wose
>     wose
>     
>     > Elder Wose
>     Wose Vello
>     
>     > Ancient Wose
>     Wose Ancián
>     
>     
>     > Trolls
>     trolls
Trols
>     
>     > Troll Hero
>     troll heroe
Heroe trol
>     
>     > Great Troll
>     troll grande
Gran trol
>     
>     > Troll Whelp
>     Troll Cachorro
Troliño (soe ban ou non? :-), Cría de trol
>     
>     > Troll
>     troll
Trol
>     
>     > Troll Warrior
>     troll guerreiro
Guerreiro trol
>     
>     > Troll Rocklobber
>     troll tirapedras??
> ou lanzapedras, está claro que lanzar pedras as lanza XD
Trol tiracroios (galego para "tirachinas" segundo o digalego) 
> 
>     
>     
>     > Troll Shaman <--Under the Burning Suns
>     
>     troll xamán
Xamán trol
>     
>     
>     
>     > Ogres
>     ogros
>     
>     > Young Ogre
>     ogro xove
>     
>     > Ogre
>     ogro
>     
>     
>     > Nagas
>     nagas
>     
>     > Naga Fighter
>     naga loitador
Loitadora naga
>     
>     > Naga Warrior
>     naga guerreiro
Guerreira naga
>     
>     > Naga Myrmidon
>     Os mirmidóns eran un pobo grego, pero non se me ocorre
>     ningunha tradución
> pois non se traduce e xa está, ainda que poderíase quitar o "y" en
> plan:
> naga mirmidón
Mirmidoa naga
> 
>     
>     
>     > Naga Guardian <--Under the Burning Suns
>     
>     naga gardián
Gardiá naga
>     
>     > Naga Warden <--Under the Burning Suns
>     
>     naga garda
Garda naga
>     
>     > Naga Sentinel <--Under the Burning Suns
>     
>     naga sentinela
Sentinela naga
>     
>     > Naga Hunter <--Under the Burning Suns
>     
>     naga cazador
Cazadora naga

> Ben, está claro que nesta lista de unidades, o maior debate está entre
> chamar Elfo xxx ou xxx élfico vale, xa hai discursións sobre iso, a
> miña opinión téñoa clara, as unidades élficas creo que lle quedarían
> mellor coma xxx élfico, quédame o punto do elfo silvano, eu son
> partidario de por elfo silvano coma excepción el o resto porlle o
> termo élfico. Nin que decir que o dos ananos xa nin me fai pensalo, o
> de ananesco queda fatal e as unidades ananas foron anano xxx ou xxx
> anano de toda a vida ^^ nestas unidades coma na maioría (coa excepción
> dos elfos) son partidario de por a raza diante
> 
>     
>     
>     Ata logo,
>                Leandro Regueiro
> 
> 
> saúdos,
> 
>             Víctor Portela
> 
> 
> 
> 

Responderlle a