O Mar, 08-07-2008 ás 17:08 +0200, Leandro Regueiro escribiu:
> Vale, traduzo eu a ver se alguén se anima a participar algo máis.
> 
> > Saurians
> Saurios
Sauros (polo de dinosauros). Non me molesto en volver poñelo onde non
opine distinto.
> 
> > Saurian Augur
> Saurio augur
Augur sauro (tentoume "argursauro", pero non). A partires dagora, coma
co dos sauros, evito insistir no da orde nome-adxectivo agás excepcións.
> 
> > Saurian Oracle
> Saurio oráculo
> 
> > Saurian Soothsayer
> Saurio adiviño
> 
> > Saurian Skirmisher
> saurio acosador, ou guerrilleiro, ¿¿escaramuceiro??
Cazador sauro (decántome pola tradución portuguesa da unidade real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7ador_(militar))
> 
> > Saurian Ambusher
> saurio emboscador
> 
> > Saurian Flanker
> Saurio flanqueador
> 
> 
> 
> > Mechanical
> Maquinas
Embarcacións (en base ás unidades que engloba, que polo de agora son só
barcos), pero máquinas váleme tamén.
> 
> > Boat
> barco
Barco (ía propoñer bote, pero a concepción que teño dun bote dista do
debuxo, e barco está ben)
> 
> > Galleon
> galeón
> 
> > Pirate Galleon
> galeon pirata
> 
> > Transport Galleon
> galeon de transporte
> 
> > Caravan <--The Sceptre of Fire
> caravana
> 
> > Watch Tower <--Son of the Black-Eye
> torre de vixilancia
-- Só comentar, para quen pensase coma min, que é correcto vixilancia, e non 
vixiancia.
> 
> 
> > Mermen
> Sirenidos
-- Ía comentar que sendo "serea", sirénido podería estar mal, pero tendo
en conta a verba latina da que provén (siren), supoño que pode tomarse
como correcto (e sereidos soa mal de carallo, para que negalo). Iso si,
con til ;-) que sen ela tamén me soa mal.
Agora que o penso, por que non se traduce coma "sereas" directamente?
> 
> > Mermaid Priestess
> sirenido sacerdote??
Sacerdote sirénido (e no caso da outra forma, sirénido sacerdotal)
> 
> > Mermaid Diviner
> sirenida adiviñadora
Adiviña sirénida (ou sirénida adiviña)
> 
> > Merman Fighter
> sirenido loitador
> 
> > Merman Warrior
> sirenido guerreiro
> 
> > Merman Hoplite
> sirenido hoplita
> 
> > Merman Triton
> sirenido triton
> 
> > Merman Hunter
> sirenido cazador
> 
> > Merman Netcaster
--polo que entendín, este pesca lanzando unha rede
> > Merman Entangler
> sirenido enredador
--e este cun cebo. Sirénidos de baixura e de altura? ;-)

> 
> > Merman Spearman
> sirenido lanceiro
> 
> > Merman Javelineer
> sirenido lanzador de xavelina, ou xavelineiro
Xavelineiro gústame
> 
> 
> 
> > Monsters
> monstros
> 
> > Cuttle Fish
> arquiteutis
Calamar xigante (arquiteutis provén da denominación binomial da especie,
pero "calamar xigante", á vez que admitido coma nome, soa máis
familiar).
> 
> > Fire Dragon
> dragón de lume
> 
> > Giant Scorpion
> escorpión xigante
> 
> > Giant Spider
> araña xigante
> 
> > Mudcrawler
> mud é lama ou barro, e crawl é gatear, ¿¿lama gateadora??
"Monstro de lama" gústame máis, porque parece que o monstro en cuestión
está feito de tal. 
> 
> > Giant Mudcrawler
Gran monstro de lama (ou "Monstro de lama xigante")
> > Sea Serpent
> serpe mariña
> 
> > Tentacle of the Deep
> tentaculos das profundidades
--eu o poría en singular, "Tentáculo das profundidades", xa que a
unidade en cuestión é só un.
> 
> > Wolf
> lobo
> 
> > Yeti
> yeti??
Eu deixaría Yeti, pero hai alternativas: "Abominable home das neves",
"Pes grandes" (éste último en realidade é dos Estados Unidos, e en
portugués é en singular, "Pé-grande")... 
> 
> > Eyestalk <--The South Guard
> ollo asexante???
Ollos asexantes?
> 
> > Giant Rat <--Descent Into Darkness
> rata xigante
> 
> > Cave Spider <--Under the Burning Suns
> araña de cova
> 
> > Central Body <--Under the Burning Suns
> corpo central, non hai imaxe asi que a tradución directa é a única
> posibilidade...
Corpo central está ben, pero por se a alguén se lle ocorre algunha idea
máis orixinal, en astroloxía trátase dun corpo que, coma nós arredor do
Sol, ten outros corpos que xiran ao seu redor. É dicir, que é centro
dunha órbita. Eu o traduciría polo nome dalgún deus elfo, o problema é
que non sei se teñen deuses os elfos, e averigualo é difícil xa que non
existen.

Conste que me figuro (pola aparición máis adiante dun ser con
características similares chamado "pulsing spire" que traduzo coma
"respiración entrecortada", penso que istopode facer referencia á morte.
Se alguén xoga a campaña, que busque o contexto e o explique aquí.
> 
> > Confused Ant <--Under the Burning Suns
> formiga confundida
formiga confusa (que unidades máis raras, alguén tiña que dicilo)
> 
> > Crab Man <--Under the Burning Suns
> Home cangrexo??
Home caranguexo (spiderman é o home araña)
Centoloman ou Centolomán (pero podería resultar algo cómico para o xogo,
sen meternos ao posible problema de dereitos)
> 
> > Crawling Horror <--Under the Burning Suns
> horror errante
--Aínda que crawling parece ser reptante, gústame moito máis errante,
aínda que habería que probar como soa con sinónimos de horror, xa que
non estou seguro de que sexa sempre axeitada a súa tradución coa mesma
grafía (horror film é peli de medo, non peli horrorosa). "terror
errante", "medo errante", "temor errante", "arrepío errante"...
> 
> > Dawarf <--Under the Burning Suns
> unha mestura de drake e dwarf, danano??
Draconianciño? Draconianano? Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus?
Monstro bicéfalo?... e así un millón de nomes e ningún me convence, así
que a ver a quen se lle alumea a bombilla.
> 
> > Dust Devil <--Under the Burning Suns
> demo de pó
> 
> > Fire Guardian <--Under the Burning Suns
> gardián de lume
Garda de lume
> 
> > Flesh Golem <--Under the Burning Suns
Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra, pero o flesh
quere dicir carne, polo que parece)
--Alternativas: Ser de carne.
> > Giant Ant <--Under the Burning Suns
> formiga xigante
> 
> > Ixthala Demon <--Under the Burning Suns
> demo de Ixthala
Demo de Ixthala (non esquecer as maiúsculas,q eu semella un lugar do
xogo).
> 
> > Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
Respiración entrecortada.
> > Small Mudcrawler <--Under the Burning Suns
Pequeno montro de lama
> > Giant Mudcrawler <--Under the Burning Suns
Gran montro de lama (ou mdl xigante)
> > Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
Corpo central debilitado
> >
> >
> >
> > Orcs
> orcos
> 
> > Orcish Archer
> orco arqueiro
> 
> > Orcish Crossbowman
> orco besteiro

> > Orcish Slurbow
Arcobesteiro orco (slurbow é sinónimo de arbalest, que en latín era
arcuballista, e que traduzo ao galego coma arcobesta, pois en castelán
escoitara algunha vez arcoballesta).
> > Orcish Assassin
> orco asasino
> 
> > Orcish Slayer
> orco matador
Cazador orco (Buffy, the Vampire Slayer, máis coñezida coma Buffy
Cazavampiros)
> 
> > Orcish Grunt
> orco roñón
> 
> > Orcish Warrior
> orco guerreiro
> 
> > Orcish Warlord
> orco señor guerreiro, ou señor da guerra
Señor da guerra impón máis :-)
> 
> > Orcish Leader
> orco lider
> 
> > Orcish Ruler
> orco dirixente
> 
> > Orcish Sovereign
> orco soberano
> 
> > Sea Orc <--Heir to the Throne
> orco mariño
> 
> > Novice Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
> orco xamán novo
Xamán orco xove
> 
> > Old Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
> orco xamán vello
> 
> > Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
> orco xamán
> 
> > Dark Assassin <--Under the Burning Suns
> asasino escuro
> 
> >
> >
> > Undead
> non mortos
> 
> > Ancient Lich
Cadáver antigo
> 
> > Chocobone
Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)
> > Death Knight
> cabaleiro da morte
> 
--encántame
> > Ghost
> fantasma
pantasma
> 
> > Shadow
> sombra
> 
> > Nightgaunt
> gaunt é descarnado....
--tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo, si).
Alma escura (non vexo unha tradución literal en condicións)
> 
> > Wraith
> wraith é espectro ou fantasma, pero xa están collidos. Algunha idea??
Espírito (a falta doutra)

> > Spectre
> espectro
> 
> > Ghoul
> no wordrefence ven coma necrofago, pero xa o estamos usando. Ideas??
Carroñeiro ou Monstro carroñeiro?
> 
> > Necrophage
> necrofago
> 
> > Skeletal Dragon
> dragon esqueleto
Dragón esquelético
> 
> > Skeleton
> esqueleto
> 
> > Deathblade
> folla mortal, literalmente. Ideas??
A min gústame. Soa a título de peli americana, pero pasa ;-)
> 
> > Revenant
Zombi, renacido.
> > Draug
--É un zombi noruego.
> > Skeleton Archer
> Esqueleto arqueiro
> 
> > Bone Shooter
> tirador de ósos
> 
> > Banebow
> bane é perdición ou ruína, algunha idea rara??
Tirador óseo? (é broma, estou en branco)
> 
> > Walking Corpse
> cadaver andante
Cadáver errante quizáis quedaba ben e todo
> 
> > Soulless
> inanimado??
Desalmado
> 
> > Vampire Lady <--The Rise of Wesnoth
> dama vampira, ou vampiresa, ou dama vampiresa
Dama vampiresa gústame
> 
> > Ghast <--Descent Into Darkness
> disto xa falaramos, non lembro en que quedara exactamente a cousa...
Non recordo a discusión (ao mellor aínda non estaba, pero pode ser a
miña memoria tamén), pero teño que dicilo: é feo con ganas.
> 
> > Skeleton Rider <--Liberty
> esqueleto montado
> 
> > Bone Knight <--Liberty
> cabaleiro de ósos, cabaleiro osudo
> 
> > Death Squire <--Liberty
> escudeiro da morte
> 
> > Ethereal Ghost <--Under the Burning Suns
> fantasma etereo
pantasma etéreo (estou habituado a usar a forma con p en galego, non é
que fantasma esté mal, é coma a discusión entre "desde" ou "dende")
> 
> > Ethereal Shadow <--Under the Burning Suns
> sombra eterea
> 
> > Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
> > Ethereal Wraith <--Under the Burning Suns
> > Ethereal Spectre <--Under the Burning Suns
> espectro etereo
> 
> > Haunt <--Under the Burning Suns
Aparición/Aparecido (haunt, como verbo, significa aparecerse referido a
pantasmas)
> > Spider Lich <--Under the Burning Suns
> liche araña
Cadáver arácnido
> 
> >
> >
> > Ata logo,
> >                   Leandro Regueiro
Mellor tarde que nunca :-)

Responderlle a