Ola, vou ir fixando xa algunhas das traducións...

On Fri, Jul 11, 2008 at 5:10 AM, Adrián Chaves <adriyeticha...@gmail.com> wrote:
> O Mar, 08-07-2008 ás 17:08 +0200, Leandro Regueiro escribiu:
>> Vale, traduzo eu a ver se alguén se anima a participar algo máis.
>>
>> > Saurians
>> Saurios
> Sauros (polo de dinosauros). Non me molesto en volver poñelo onde non
> opine distinto.
No digalego ven saurio, pero sauro non. Será hipergaleguismo. Saurios FIXADO

>> > Saurian Augur
>> Saurio augur
> Augur sauro (tentoume "argursauro", pero non). A partires dagora, coma
> co dos sauros, evito insistir no da orde nome-adxectivo agás excepcións.
Eu non vexo problema na miña orde. Se non ves problema no de saurio
oraculo ou saurio adiviño tampouco deberias ver problema nesta.

>> > Saurian Oracle
>> Saurio oráculo
>>
>> > Saurian Soothsayer
>> Saurio adiviño
>>
>> > Saurian Skirmisher
>> saurio acosador, ou guerrilleiro, ¿¿escaramuceiro??
> Cazador sauro (decántome pola tradución portuguesa da unidade real
> http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7ador_(militar))
Home, é outra opción. Ó final imos ter que chegar a un punto
intermedio, Victor négase a aceptar algo que non sexa escaramuza...
Penso que guerrilleiro é a palabra que mellor describe isto.

>> > Saurian Ambusher
>> saurio emboscador
saurio emboscador FIXADO

>> > Saurian Flanker
>> Saurio flanqueador
saurio emboscador FIXADO

>>
>>
>> > Mechanical
>> Maquinas
> Embarcacións (en base ás unidades que engloba, que polo de agora son só
> barcos), pero máquinas váleme tamén.
Non todo son embarcacións. E pode que ata nun futuro metan aquí outras
cousas. Máquinas FIXADO

>> > Boat
>> barco
> Barco (ía propoñer bote, pero a concepción que teño dun bote dista do
> debuxo, e barco está ben)
barco FIXADO

>> > Galleon
>> galeón
galeón FIXADO

>> > Pirate Galleon
>> galeon pirata
galeón pirata FIXADO

>> > Transport Galleon
>> galeon de transporte
galeón de transporte FIXADO

>>
>> > Caravan <--The Sceptre of Fire
>> caravana
caravana FIXADO

>>
>> > Watch Tower <--Son of the Black-Eye
>> torre de vixilancia
> -- Só comentar, para quen pensase coma min, que é correcto vixilancia, e non 
> vixiancia.
torre de vixilancia FIXADO


>>
>> > Mermen
>> Sirenidos
> -- Ía comentar que sendo "serea", sirénido podería estar mal, pero tendo
> en conta a verba latina da que provén (siren), supoño que pode tomarse
> como correcto (e sereidos soa mal de carallo, para que negalo). Iso si,
> con til ;-) que sen ela tamén me soa mal.
> Agora que o penso, por que non se traduce coma "sereas" directamente?
Isto xa non se discute, chegara a esta tradución despois de darlle
moitas voltas, así que sirénidos FIXADO

>> > Mermaid Priestess
>> sirenido sacerdote??
> Sacerdote sirénido (e no caso da outra forma, sirénido sacerdotal)
Ups, metin eu a zoca, é sirénida sacerdotisa, e insisto en que nestas
traducións non vexo problema na orde...

>> > Mermaid Diviner
>> sirenida adiviñadora
> Adiviña sirénida (ou sirénida adiviña)
>>
>> > Merman Fighter
>> sirenido loitador
sirénido loitador FIXADO
>>
>> > Merman Warrior
>> sirenido guerreiro
sirenido guerreiro FIXADO
>>
>> > Merman Hoplite
>> sirenido hoplita
>>
>> > Merman Triton
>> sirenido triton
>>
>> > Merman Hunter
>> sirenido cazador
sirenido cazador FIXADO
>>
>> > Merman Netcaster
> --polo que entendín, este pesca lanzando unha rede
>> > Merman Entangler
>> sirenido enredador
> --e este cun cebo. Sirénidos de baixura e de altura? ;-)

Hai que buscar algo mellor para estas dúas traducións.

>> > Merman Spearman
>> sirenido lanceiro
Sirénido lanceiro FIXADO

>> > Merman Javelineer
>> sirenido lanzador de xavelina, ou xavelineiro
> Xavelineiro gústame
>>
>>
>>
>> > Monsters
>> monstros
monstros FIXADO
>>
>> > Cuttle Fish
>> arquiteutis
> Calamar xigante (arquiteutis provén da denominación binomial da especie,
> pero "calamar xigante", á vez que admitido coma nome, soa máis
> familiar).
Outra opción. O de arquiteutis tamén se lle puxera despois de darlle
moitas voltas, se non vos parece mal deixámolo e aforramos facer
tódolos cambios...
>>
>> > Fire Dragon
>> dragón de lume
dragón de lume FIXADO
>>
>> > Giant Scorpion
>> escorpión xigante
escorpión xigante FIXADO
>>
>> > Giant Spider
>> araña xigante
araña xigante FIXADO
>>
>> > Mudcrawler
>> mud é lama ou barro, e crawl é gatear, ¿¿lama gateadora??
> "Monstro de lama" gústame máis, porque parece que o monstro en cuestión
> está feito de tal.
monstro de lama é boa idea. Outras ideas?

>> > Giant Mudcrawler
> Gran monstro de lama (ou "Monstro de lama xigante")

>> > Sea Serpent
>> serpe mariña
serpe mariña FIXADO

>> > Tentacle of the Deep
>> tentaculos das profundidades
> --eu o poría en singular, "Tentáculo das profundidades", xa que a
> unidade en cuestión é só un.
Eu loitei contra esta unidade e podoche asegurar que son varios
tentáculos. tentaculos das profundidades FIXADO

>> > Wolf
>> lobo
lobo FIXADO

>> > Yeti
>> yeti??
> Eu deixaría Yeti, pero hai alternativas: "Abominable home das neves",
> "Pes grandes" (éste último en realidade é dos Estados Unidos, e en
> portugués é en singular, "Pé-grande")...
>>
>> > Eyestalk <--The South Guard
>> ollo asexante???
> Ollos asexantes?
>>
>> > Giant Rat <--Descent Into Darkness
>> rata xigante
rata xigante FIXADO

>> > Cave Spider <--Under the Burning Suns
>> araña de cova
araña de cova FIXADO
>>
>> > Central Body <--Under the Burning Suns
>> corpo central, non hai imaxe asi que a tradución directa é a única
>> posibilidade...
> Corpo central está ben, pero por se a alguén se lle ocorre algunha idea
> máis orixinal, en astroloxía trátase dun corpo que, coma nós arredor do
> Sol, ten outros corpos que xiran ao seu redor. É dicir, que é centro
> dunha órbita. Eu o traduciría polo nome dalgún deus elfo, o problema é
> que non sei se teñen deuses os elfos, e averigualo é difícil xa que non
> existen.
>
> Conste que me figuro (pola aparición máis adiante dun ser con
> características similares chamado "pulsing spire" que traduzo coma
> "respiración entrecortada", penso que istopode facer referencia á morte.
> Se alguén xoga a campaña, que busque o contexto e o explique aquí.
>>
>> > Confused Ant <--Under the Burning Suns
>> formiga confundida
> formiga confusa (que unidades máis raras, alguén tiña que dicilo)
>>
>> > Crab Man <--Under the Burning Suns
>> Home cangrexo??
> Home caranguexo (spiderman é o home araña)
> Centoloman ou Centolomán (pero podería resultar algo cómico para o xogo,
> sen meternos ao posible problema de dereitos)
>>
>> > Crawling Horror <--Under the Burning Suns
>> horror errante
> --Aínda que crawling parece ser reptante, gústame moito máis errante,
> aínda que habería que probar como soa con sinónimos de horror, xa que
> non estou seguro de que sexa sempre axeitada a súa tradución coa mesma
> grafía (horror film é peli de medo, non peli horrorosa). "terror
> errante", "medo errante", "temor errante", "arrepío errante"...
>>
>> > Dawarf <--Under the Burning Suns
>> unha mestura de drake e dwarf, danano??
> Draconianciño? Draconianano? Ananián? Híbrido? Metamorfo? Bicorpus?
> Monstro bicéfalo?... e así un millón de nomes e ningún me convence, así
> que a ver a quen se lle alumea a bombilla.
>>
>> > Dust Devil <--Under the Burning Suns
>> demo de pó
demo de pó FIXADO
>>
>> > Fire Guardian <--Under the Burning Suns
>> gardián de lume
> Garda de lume
>>
>> > Flesh Golem <--Under the Burning Suns
> Gólem de carne (O gólem é en xeral un ser humano de pedra, pero o flesh
> quere dicir carne, polo que parece)
> --Alternativas: Ser de carne.
>> > Giant Ant <--Under the Burning Suns
>> formiga xigante
>>
>> > Ixthala Demon <--Under the Burning Suns
>> demo de Ixthala
> Demo de Ixthala (non esquecer as maiúsculas,q eu semella un lugar do
> xogo).
demo de ixthala FIXADO
>>
>> > Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
> Respiración entrecortada.
>> > Small Mudcrawler <--Under the Burning Suns
> Pequeno montro de lama
>> > Giant Mudcrawler <--Under the Burning Suns
> Gran montro de lama (ou mdl xigante)
>> > Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
> Corpo central debilitado
>> >
>> >
>> >
>> > Orcs
>> orcos
orcos FIXADO
>>
>> > Orcish Archer
>> orco arqueiro
orco arqueiro FIXADO
>>
>> > Orcish Crossbowman
>> orco besteiro
orco besteiro FIXADO
>
>> > Orcish Slurbow
> Arcobesteiro orco (slurbow é sinónimo de arbalest, que en latín era
> arcuballista, e que traduzo ao galego coma arcobesta, pois en castelán
> escoitara algunha vez arcoballesta).
Disto nunca oira falar

>> > Orcish Assassin
>> orco asasino
orco asasino FIXADO
>>
>> > Orcish Slayer
>> orco matador
> Cazador orco (Buffy, the Vampire Slayer, máis coñezida coma Buffy
> Cazavampiros)
Non me convence moito, máis ideas?

>>
>> > Orcish Grunt
>> orco roñón
orco roñón FIXADO
>>
>> > Orcish Warrior
>> orco guerreiro
orco guerreiro FIXADO
>>
>> > Orcish Warlord
>> orco señor guerreiro, ou señor da guerra
> Señor da guerra impón máis :-)
>>
>> > Orcish Leader
>> orco lider
orco lider FIXADO
>>
>> > Orcish Ruler
>> orco dirixente
orco dirixente FIXADO
>>
>> > Orcish Sovereign
>> orco soberano
orco soberano FIXADO
>>
>> > Sea Orc <--Heir to the Throne
>> orco mariño
orco mariño FIXADO
>>
>> > Novice Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
>> orco xamán novo
> Xamán orco xove
>>
>> > Old Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
>> orco xamán vello
>>
>> > Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
>> orco xamán
>>
>> > Dark Assassin <--Under the Burning Suns
>> asasino escuro
asasino escuro FIXADO
>>
>> >
>> >
>> > Undead
>> non mortos
non mortos FIXADO
>>
>> > Ancient Lich
> Cadáver antigo
Lich é algo intraducible, pero en
>>
>> > Chocobone
> Xinete esqueleto (Un esqueleto montado noutro)
Unha opción, máis ideas?

>> > Death Knight
>> cabaleiro da morte
> --encántame
cabaleiro da morte FIXADO

>> > Ghost
>> fantasma
> pantasma
fantasma é exactamente o mesmo, de feito no digalego pantasma apunta a
fantasma. Deixamos fantasma FIXADO

>>
>> > Shadow
>> sombra
sombra FIXADO

>>
>> > Nightgaunt
>> gaunt é descarnado....
> --tamén se traduce coma esquelético (que ben sendo o mesmo, si).
> Alma escura (non vexo unha tradución literal en condicións)
>>
>> > Wraith
>> wraith é espectro ou fantasma, pero xa están collidos. Algunha idea??
> Espírito (a falta doutra)
Teremos que consideralo, espirito non soa moi maligno...
>
>> > Spectre
>> espectro
espectro FIXADO
>>
>> > Ghoul
>> no wordrefence ven coma necrofago, pero xa o estamos usando. Ideas??
> Carroñeiro ou Monstro carroñeiro?
Lembro telo traducido nalgures coma gul, creo que despois de consultar
as outras linguas romances...
>>
>> > Necrophage
>> necrofago
necrofago FIXADO
>>
>> > Skeletal Dragon
>> dragon esqueleto
> Dragón esquelético
>>
>> > Skeleton
>> esqueleto
esqueleto FIXADO
>>
>> > Deathblade
>> folla mortal, literalmente. Ideas??
> A min gústame. Soa a título de peli americana, pero pasa ;-)
>>
>> > Revenant
> Zombi, renacido.
>
>> > Draug
> --É un zombi noruego.
>
>> > Skeleton Archer
>> Esqueleto arqueiro
esqueleto arqueiro FIXADO
>>
>> > Bone Shooter
>> tirador de ósos
tirador de ósos FIXADO
>>
>> > Banebow
>> bane é perdición ou ruína, algunha idea rara??
> Tirador óseo? (é broma, estou en branco)
Xa temos tirador de ósos, así que mellor escoller outra tradución...
>>
>> > Walking Corpse
>> cadaver andante
> Cadáver errante quizáis quedaba ben e todo
Psi, pero se non vos parece mal de todo cadaver andante deixamolo así
e aforramos ter que cambiar o cento de veces que aparece así...
>>
>> > Soulless
>> inanimado??
> Desalmado
Boa tradución, ainda que inanimado tampouco estaba mal de todo.
>>
>> > Vampire Lady <--The Rise of Wesnoth
>> dama vampira, ou vampiresa, ou dama vampiresa
> Dama vampiresa gústame
dama vampiresa FIXADO
>>
>> > Ghast <--Descent Into Darkness
>> disto xa falaramos, non lembro en que quedara exactamente a cousa...
> Non recordo a discusión (ao mellor aínda non estaba, pero pode ser a
> miña memoria tamén), pero teño que dicilo: é feo con ganas.
Vou mirar despois a ver en que quedara...
>>
>> > Skeleton Rider <--Liberty
>> esqueleto montado
esqueleto montado FIXADO
>>
>> > Bone Knight <--Liberty
>> cabaleiro de ósos, cabaleiro osudo
>>
>> > Death Squire <--Liberty
>> escudeiro da morte
escudeiro da morte FIXADO
>>
>> > Ethereal Ghost <--Under the Burning Suns
>> fantasma etereo
> pantasma etéreo (estou habituado a usar a forma con p en galego, non é
> que fantasma esté mal, é coma a discusión entre "desde" ou "dende")
fantasma etereo FIXADO
>>
>> > Ethereal Shadow <--Under the Burning Suns
>> sombra eterea
sombra eterea FIXADO
>>
>> > Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
>> > Ethereal Wraith <--Under the Burning Suns
>> > Ethereal Spectre <--Under the Burning Suns
>> espectro etereo
espectro etereo FIXADO
>>
>> > Haunt <--Under the Burning Suns
> Aparición/Aparecido (haunt, como verbo, significa aparecerse referido a
> pantasmas)
>
>> > Spider Lich <--Under the Burning Suns
>> liche araña
> Cadáver arácnido
>>
>> >
>> >
>> > Ata logo,
>> >          Leandro Regueiro
> Mellor tarde que nunca :-)
>
>

Responderlle a