Vale, traduzo eu a ver se alguén se anima a participar algo máis.

> Saurians
Saurios

> Saurian Augur
Saurio augur

> Saurian Oracle
Saurio oráculo

> Saurian Soothsayer
Saurio adiviño

> Saurian Skirmisher
saurio acosador, ou guerrilleiro, ¿¿escaramuceiro??

> Saurian Ambusher
saurio emboscador

> Saurian Flanker
Saurio flanqueador> Mechanical
Maquinas

> Boat
barco

> Galleon
galeón

> Pirate Galleon
galeon pirata

> Transport Galleon
galeon de transporte

> Caravan <--The Sceptre of Fire
caravana

> Watch Tower <--Son of the Black-Eye
torre de vixilancia> Mermen
Sirenidos

> Mermaid Priestess
sirenido sacerdote??

> Mermaid Diviner
sirenida adiviñadora

> Merman Fighter
sirenido loitador

> Merman Warrior
sirenido guerreiro

> Merman Hoplite
sirenido hoplita

> Merman Triton
sirenido triton

> Merman Hunter
sirenido cazador

> Merman Netcaster
> Merman Entangler
sirenido enredador

> Merman Spearman
sirenido lanceiro

> Merman Javelineer
sirenido lanzador de xavelina, ou xavelineiro> Monsters
monstros

> Cuttle Fish
arquiteutis

> Fire Dragon
dragón de lume

> Giant Scorpion
escorpión xigante

> Giant Spider
araña xigante

> Mudcrawler
mud é lama ou barro, e crawl é gatear, ¿¿lama gateadora??

> Giant Mudcrawler
> Sea Serpent
serpe mariña

> Tentacle of the Deep
tentaculos das profundidades

> Wolf
lobo

> Yeti
yeti??

> Eyestalk <--The South Guard
ollo asexante???

> Giant Rat <--Descent Into Darkness
rata xigante

> Cave Spider <--Under the Burning Suns
araña de cova

> Central Body <--Under the Burning Suns
corpo central, non hai imaxe asi que a tradución directa é a única
posibilidade...

> Confused Ant <--Under the Burning Suns
formiga confundida

> Crab Man <--Under the Burning Suns
Home cangrexo??

> Crawling Horror <--Under the Burning Suns
horror errante

> Dawarf <--Under the Burning Suns
unha mestura de drake e dwarf, danano??

> Dust Devil <--Under the Burning Suns
demo de pó

> Fire Guardian <--Under the Burning Suns
gardián de lume

> Flesh Golem <--Under the Burning Suns
> Giant Ant <--Under the Burning Suns
formiga xigante

> Ixthala Demon <--Under the Burning Suns
demo de ixthala

> Pulsing Spire <--Under the Burning Suns
> Small Mudcrawler <--Under the Burning Suns
> Giant Mudcrawler <--Under the Burning Suns
> Weakened Central Body <--Under the Burning Suns
>
>
>
> Orcs
orcos

> Orcish Archer
orco arqueiro

> Orcish Crossbowman
orco besteiro

> Orcish Slurbow
> Orcish Assassin
orco asasino

> Orcish Slayer
orco matador

> Orcish Grunt
orco roñón

> Orcish Warrior
orco guerreiro

> Orcish Warlord
orco señor guerreiro, ou señor da guerra

> Orcish Leader
orco lider

> Orcish Ruler
orco dirixente

> Orcish Sovereign
orco soberano

> Sea Orc <--Heir to the Throne
orco mariño

> Novice Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
orco xamán novo

> Old Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
orco xamán vello

> Orcish Shaman <--Son of the Black-Eye
orco xamán

> Dark Assassin <--Under the Burning Suns
asasino escuro

>
>
> Undead
non mortos

> Ancient Lich
liche ancián

> Chocobone
> Death Knight
cabaleiro da morte

> Ghost
fantasma

> Shadow
sombra

> Nightgaunt
gaunt é descarnado....

> Wraith
wraith é espectro ou fantasma, pero xa están collidos. Algunha idea??

> Spectre
espectro

> Ghoul
no wordrefence ven coma necrofago, pero xa o estamos usando. Ideas??

> Necrophage
necrofago

> Skeletal Dragon
dragon esqueleto

> Skeleton
esqueleto

> Deathblade
folla mortal, literalmente. Ideas??

> Revenant
> Draug
> Skeleton Archer
Esqueleto arqueiro

> Bone Shooter
tirador de ósos

> Banebow
bane é perdición ou ruína, algunha idea rara??

> Walking Corpse
cadaver andante

> Soulless
inanimado??

> Vampire Lady <--The Rise of Wesnoth
dama vampira, ou vampiresa, ou dama vampiresa

> Ghast <--Descent Into Darkness
disto xa falaramos, non lembro en que quedara exactamente a cousa...

> Skeleton Rider <--Liberty
esqueleto montado

> Bone Knight <--Liberty
cabaleiro de ósos, cabaleiro osudo

> Death Squire <--Liberty
escudeiro da morte

> Ethereal Ghost <--Under the Burning Suns
fantasma etereo

> Ethereal Shadow <--Under the Burning Suns
sombra eterea

> Ethereal Nightgaunt <--Under the Burning Suns
> Ethereal Wraith <--Under the Burning Suns
> Ethereal Spectre <--Under the Burning Suns
espectro etereo

> Haunt <--Under the Burning Suns
> Spider Lich <--Under the Burning Suns
liche araña

>
>
> Ata logo,
>                   Leandro Regueiro
>

Responderlle a