> En galego "fin" non pode ter ambo-los dous xéneros, coma "mar"?

 segundo o VOLGA, 'o fin' ou 'a fin' pero 'o mar', non 'a mar'. En 
castelán,penso, ten os dous xéneros. 

Responderlle a