2008/11/6 damufo <dam...@gmail.com>:
> Boas:
> Aquí meus comentarios sobre o manual de localización.
> Primeiro agradecer a todos os que participaron na súa realización pois penso
> que é unha boa ferramenta como punto de partida.
>
> Vou aló.
>
> Se leva o de diante en minúscula e se non en maiúscula ¿?
> - Abra o menú de estilos e formatado
>  Abra o menú Estilos e formatado
>
>
> default traducido como: A seguir ?
> curioso.
>
> Pax. 25
> utilízanse unicamente no fin do enunciado
> fin neste caso non é feminino?
>
> Pax. 30
> Colocación do pronome na oracións, falta un s en na (para que o corrixa o
> encargado da redacción)
>
> En canto ao algoritmo de tradución, eu penso que o portugues de portugal e
> de brasíl si teñen sentido ter unha atención especial, mais o español
> debería ter o mesmo trato que as restantes linguas romance (catalá,
> italiano...)
>
> Pax. 36
> Tab, eu penso que cando temos varias opcións (boas ou moi boas) deberíamos
> tratar de evitar a homonimia. Chamarlle a separator diferente a separador
> non o vexo pero a tab? se temos un monte de alternativas boas? e ademais xa
> se usaron. Dese o meu punto de vista isto é forzar de mais, acaso ten máis
> prioridade o portugues que o propio galego?
>
> Pax. 37
> Bold, eu traduciría por grosa.
>
> Páx. 39
> Se add-in e add-on teñen o mesmo significado, non será mellor traducilos
> igual? por outra banda penso que un mesmo termo pode ter traducións
> diferentes en contextos diferentes, deste xeito, poida que add-in e add-on
> case sempre se traduzan igual porque teñen o mesmo significado pero en
> determinados contextos add-in pode traducirse de outra maneira e add-on de
> outra distinta.
> Véxase plugin, add-in, extensión no glosario de trasno.
>
> Pax. 41
> Nomes de lugares = nomes propios = non se traducen.

Temos que volver discutir o tema? Deixámolos en inglés logo?

> Pax 41. Se non for posíbel suprimir esta forma (nota para quen redacta, a
> for faltalle unha a)

http://digalego.com/diccionario/Html/conxugar.php?verbo_pasa=ser

> Pax. 42
> Edit > Editar, tamén Edit > Modificar

É unha opción.

> Relacionado co anterior, ou non. A min persoalmente gústame máis por exemplo
> Manexador de textos. Hai quen distingue, procesador de textos (writer,
> word... texto enriquecido) editor de textos (gedit, nano, vi... texto plano)
> Eu prefiro non facer distinción e chamarlle Manexador de textos.

O de procesador de textos penso que que está asentado de máis coma
para cambialo agora

> Pax. 45
> Cifrar se for posíbel (nota para quen redacta, a for faltalle unha a)
> procurei for no volga e non pe apareceu polo que supoño que é un erro.

http://digalego.com/diccionario/Html/conxugar.php?verbo_pasa=ser


Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a