> > En canto ao algoritmo de tradución, eu penso que o portugues de portugal
> > e de brasíl si teñen sentido ter unha atención especial, mais o español
> > debería ter o mesmo trato que as restantes linguas romance (catalá,
> > italiano...)

aboslutamente dacordo. 

> > Pax 41. Se non for posíbel suprimir esta forma (nota para quen redacta, a
> > for faltalle unha a)

Non é un erro. Estan a usar o futuro de subxuntivo, ten un valor 'se nun 
futuro se producira algo, hase de...'

http://gl.wikipedia.org/wiki/Futuro_de_subxuntivo

Responderlle a