Leandro Regueiro escribió:


 Upgrade é mellora, aumento de categoría.
Sí, mellor dito, que "millora o seu desempeño". Que supostamente é a excusa
para cambiar un número de versión ou subversión dunha aplicación :)

Por upgrade eu entendo pasar de debian stable a debian testing, ou de
ubuntu 8.04 a ubuntu 8.10. Ou sexa, actualizar toda a distribución.

A verdade é que isto pode levar a erros, se a alguén se lle ocorren
outros xeitos de traducir update ou upgrade poderiamos intentar
asignarlles traducións diferentes. O único que se me ocorre polo de
agora é traducir upgrade coma "actualizar todo o sistema a unha nova
versión" ou algo polo estilo.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Proposta

    actualización / renovación / regresión / restauración

Na maioría dos casos non é preciso facer distincións, pero en sentido terminolóxico, concordo con Leandro que si resulta aconsellable.

Consideremos que hai unha enorme diferencia de uso entre "update" e os demais no sentido de que equivalencia entre "update" e <<actualización>> está plenamente consolidada, non só nas TI. Así que o traballo de pensar alternativas debe ir arredor dese punto fixo.

Non é que nos falten alternativas, o problema é fixar algunha especialización no noso caso. Ademais debemos reparar no feito de que ambos (update e upgrade) teñen tanto uso de susbtantivos como de verbos.

Para poñernos en contexto diremos que falamos de "update" e "upgrade" no referente aos efectos de manexar versións de software e non outros contextos onde update tamén é moi usado.

Así podemos distinguir, como se dicía no fío, entre unha versión modificativa e/ou unha versión extintiva, ou entre unha modificación e un recambio, como vexades.


Update (vbo. e subs.)
    significado: "versión modificativa, cara a un estado posterior"
substantivo: actualización (outras alternativas: posta ao día, modernización)
    verbo: actualizar(se)

Upgrade (vbo. e subs.)
    significado: "versión extintiva, ata un estado posterior"
substantivo: renovación, progresión, renovación progresiva (outras alternativas: anovación, revalorización, (re)cambio, reinicio)
    verbo: renovar(se)

*Sen dúbida sería máis exacto <<progresión>> pero o verbo "progresar" é intransitivo e ten unha connotación tan forte que non se presta: Upgrade your software > *Progrese o seu software // Renove o seu software. Por iso prefiro <<renovación>>

Downgrade (vbo. e subs.)
    significado: "versión extintiva, ata un estado anterior"
    substantivo: reversión
    verbo: reverter

Restore (vbo. e subs)
    significado: "versión modificativa, ata un estado anterior"
    substantivo: restauración (outras alternativas: recuperación)
    verbo: restaurar


Antón Méixome

Responderlle a